Будівництво соціально-економічно обгрунтованих систем пасажирського транспорту

Враховуючи просторовий розподіл пересувань, їх інтенсивність, дальність, тимчасові нерівномірності та інші характеристики, проектуються і будуються соціально-економічно обгрунтовані системи пасажирського транспорту, містять зазвичай в різному поєднанні кілька його видів. Це поєднання пов'язано з особливостями функціональної і планувальної структури міста, природними і кліматичними умовами, соціальною необхідністю і економічною доцільністю і для кожного окремо взятого міста матиме своє рішення. Крім перерахованих основних видів громадського транспорту може виникнути необхідність в швидкісних його видах, таких як швидкісний трамвай, автобус, та нові способи пересування (транспортні засоби на повітряній, магнітній подушці і т. п.).

Розвиток індивідуального транспорту на відміну від громадського в окремо взятому місті носить практично неконтрольований характер. Тим не менше у розвитку та в його використанні спостерігаються яскраво виражені тенденції. Слід особливо підкреслити, що при вивченні використання індивідуального транспорту не може бути залишено осторонь вивчення та інших способів пересування, а так само будівництво всіх необхідних об'єктів сприяють пересуванню будь-яким із способів. Ймовірність використання одного з трьох способів пересування пов'язана з багатьма взаємодіючими факторами, які в кінцевому підсумку обумовлюють ту чи іншу вигоду (економічних, соціальних, престижну). Причому ця вигода необов'язково проявляється при здійсненні одиночного пересування.

З усіх видів індивідуального транспорту основним і надають найбільший вплив на просторово-планувальну структуру міста, його транспортну систему є індивідуальний автомобіль. Використання індивідуального транспорту пов'язане в першу чергу з рівнем його розвитку – ступенем автомобілізації, тобто з числом індивідуальних автомобілів на 1000 жителів, а також побудованої інфраструктурою міст. В даний час спостерігається значна диференціація рівня автомобілізації по окремих регіонах, по областях республік і районам окремих міст. Для європейської частини нашої країни ця диференціація може бути охарактеризована як істотна (коефіцієнт варіації 40-50%). Приблизно така ж диференціація ступеня автомобілізації спостерігається для окремих районів міста.

28 березня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru