Будівництво стоянки біля місць докладання праці

Тимчасові вказівки по будівництва стоянок ВСН 15-73 передбачають розрахункове число машино-місць на стоянках у промислових і комунально-складських районах на першу чергу та розрахунковий термін. Для об'єктів, зазначених у таблиці, характерне постійне число працюючих і мале число відвідувачів, а також наявність змінності. Це дозволяє досить точно визначити число прибуваючих робітників і службовців у досліджуваний об'єкт і по необхідності передбачити на стику двох змін короткий проміжок часу, коли автомобільною стоянкою користуються робітники першої та другої змін. Ця обставина вимагає надання додаткової площі для короткострокового паркірованія.

Число автомобілів на побудованих стоянках біля місць докладання праці залежить від рівня автомобілізації і числа працюючих на конкретному підприємстві. Крім того, важливе значення мають інші чинники: заробіток працівників на підприємстві, кліматичні умови, розвиток громадського транспорту, традиції, престижні міркування. За даними досліджень, проведених в містах Литви (В. Ддомавічюс), найбільший вплив на завантаження стоянок підприємств має частка трудящих чоловічої статі.

Існує прямолінійна кореляційний зв'язок між відсотком чоловіків на підприємстві та показником інтенсивності використання особистого автомобіля для трудових поїздок. Тому більш точно необхідну кількість місць для стоянки автомобілів можна підрахувати, використовуючи стандартну формулу.

13 квітня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru