Число місць стоянок при проектуванні автостоянок

Необхідне число місць стоянок в центрах обслуговування залежатиме від загальної ступеня використання індивідуальних автомобілів, від площі зони впливу центру, ступеня його спеціалізації. В даний час спостерігається різка диференціація цієї потреби в залежності від рівня автомобілізації. При рівні до 50 авт/1000 чол. фактично необхідно мати 0,5-0,8 машино-місця на 100 м * загальної площі підлоги центру обслуговування. В умовах автомобілізації від 50 до 100 авт/1000 чол. зафіксована потреба досягає 1,5-2,5 місця на 100 ма загальної площі пату. У країнах з дуже високим рівнем автомобілізації рекомендована мінімальна норма, наприклад, для торгових центрів США складає 5,9 місця на 100 ма загальної площі, іноді з можливим перевищенням її в 2 рази; в країнах Західної Європи передбачається від 7,5 до 10,7 місця в автостоянках иа кожні 100 м * загальної корисної площі центру.

Для практичних цілей необхідне число будівництва місць в автостоянках мікрорайонних та районних центрів може бути розраховане з урахуванням норми 1-2,5 Маші-місця на 100 м8 загальної площі підлоги обслуговуючого центру при рівні автомобілізації в місті від 50 до 100 авт/1000 чол. На перспективу кожному приросту рівня автомобілізації на 50 автомобілів повинне відповідати додаткове резервування місця для автостоянок з розрахунку 1 машино-місце на 100 м2 загальної площі центру. У будь-якому випадку мінімальне число місць стоянок одно 20.

Для завантаження стоянок центрів обслуговування характерні два пікових періоду в перебігу робочого дня – ранковий і вечірній. Час пікових навантажень в суті збігається з часом піків на громадському пасажирському транспорті, тобто завантаження стоянок відповідає денному ритму життя міського населення. Вечірній пік на 30-50% вище ранкового. У вихідні дні, особливо в суботу, характерний тільки ранковий піковий період.

Автостоянки в обслуговуючих центрах розташовуються на рівні землі, на покритті, рідше в підземних поверхах будинків або в окремо розташованих багатоповерхових гаражах-стоянках. Вибір типу стоянок пов'язаний з техніко-економічними розрахунками, які враховують, крім усього іншого, наявність вільних територій, витрати на їх освоєння, коливання завантаження стоянок. У багатьох випадках доцільно будову простих стоянок на рівні землі. В першу чергу це відноситься до таких обслуговуючим центрам, як мікрорайонів і районів, для яких звичайно потрібні невеликі стоянки – до 100 місць. Однак і для великих обслуговуючих центрів споруджуються стоянки на 2-3 тис. місць.

Якщо обслуговуючий центр являє собою одну будівлю, то побудована може бути одна стоянка. У такому випадку дуже важливо правильно розташувати її по відношенню до входів в будівлю центру. По-перше, доцільно максимально наблизити стоянку, віддаленість не повинна перевищувати 75 м. По-друге, бажано, щоб стоянка була розміщена з боку головних входів, а пішохідні потоки від стоянки в найбільшою мірою збігалися з потоком відвідувачів, що входять в будівлю центру (напрямок руху автомобілів на стоянках має бути, по можливості, перпендикулярним лінії фасаду будівлі). Відзначено, що при недотриманні цих умов використання стоянки знижується в кілька разів, а паркірованіе автомобілів набуває неорганізований характер. Для зменшення дальності пішохідних підходів велика стоянка (більше 300 місць) може бути розбита на блоки, або, наприклад, на два Частини, розміщені по двох сторонах будівлі з роздільними виїздами-в'їздами. У тому випадку, якщо обслуговуючий центр являє собою кілька окремих будинків, паркірованіе автомобілів може бути вирішено двома способами. Перший спосіб – одна кооперована для всіх будівель стоянка. Її пристрій доцільно, якщо радіус пішохідної доступності не перевищує 100 – 150 м, а розміщення стоянки задовольняє вищезазначеним двом основним вимогам. При цьому розміщення автомобілів повинно врахувати різну відвідуваність окремих будівель обслуговуючого центру. Другий спосіб – кілька окремих стоянок для однієї будівлі або їх групи. Тут в якості додаткової вимоги слід вказати на дотримання поділу пішохідного і транспортного руху.

9 квітня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru