Число переваг мережевих графіків

До числа переваг мережевих графіків без подій відносяться: простота включення в мережу додаткових робіт або виключення непотрібних, які проводяться без зміни існуючої структури мережі і її кодування; відсутність фіктивних робіт, що полегшує і спрощує побудову мережі; можливість більш наочного зображення суміщення робіт; можливість використання незмінного коду для робіт певного виду, що дозволяє встановлювати характер роботи тільки по її коду. Розрахунок мережевого графіка на ЕОМ. У процесі використання мережевих графіків здійснюють комплексний процес обробки даних, що включає всі процедури по підготовці вихідних даних, розрахунок різних параметрів графіка і складання на їх основі планових завдань. Обсяги робіт з обробки інформації збільшуються при збільшенні розмірності мережевого графіка і кількості даних, необхідних для прийняття обгрунтованих рішень.

Тимчасові параметри мережного графіка можуть бути розраховані вручну і в прийнятні терміни для графіків практично будь-якої розмірності. Але якщо виникає необхідність враховувати обмеження по ресурсах, то ручний розрахунок стає і трудомістким, і тривалим. Зазвичай, на перших етапах застосування мережевих методів використовують ручні методи розрахунку і по мірі освоєння і поглиблення сфери їх застосування переходять на машинний розрахунок параметрів мереж з використанням ЕОМ.

При вирішенні питання про застосування ЕОМ враховують наступні основні фактори: 1) наявність програми розрахунку, яка повинна забезпечувати видачу всього обсягу даних, необхідних для планування будівельно-монтажних робіт з урахуванням конкретних обмежень по ресурсах, характерним для даного будівництва; 2) загальну тривалість всього циклу розрахунку параметрів мережного графіка і передачу їх, що забезпечує використання в процесі оперативного управління; 3) можливість використання засобів зв'язку, що забезпечують передачу прямий і зворотної інформації в ланці будівельна організація-обчислювальний центр, в стислі терміни і без спотворень; 4) необхідну частоту розрахунків параметрів мережного графіка в процесі здійснення будівництва; 5) величину витрат на виконання машинного розрахунку і використання засобів зв'язку для передачі необхідної інформації.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru