Число працюючих на будівництві

Число працюючих на будівництві (обліковий склад) визначають на основі середньорічного виробітку. ПОС для об'єктів промислового будівництва повинен містити: зведені календарні плани будівництва і окремо план підготовчого періоду; для складних об'єктів зведений план виконується у вигляді комплексного укрупненого мережевого графіка; зведену відомість обсягів будівельних та спеціальних робіт з виділенням підготовчого періоду будівництва; зведений графік потреби в матеріалах, конструкціях і обладнанні; будівельний генеральний план; графік руху основних машин по будівництву в цілому; графік забезпечення будівництва проектною документацією; пояснювальну записку, яка містить коротку характеристику умов будівництва, короткий опис методів виробництва основних робіт, необхідні розрахунки, обгрунтування і техніко-економічні показники. ПОС повинен розроблятися з використанням типових проектів виробництва робіт.

Проект виробництва робіт (ППР) виконують підрядні організації або за їх дорученням організації технологічного проектування-трести оргтехбуд, наявні при будівельних главках, комбінатах та обласних управліннях будівництва. Вартість розробки ППР оплачується за рахунок накладних витрат, крім випадків будівництва особливо складних об'єктів (об'єкти металургії, ГЕС і т. п.), оплата яких здійснюється за рахунок кошторису на проектні роботи. Вихідними матеріалами для складання проекту виконання робіт служать: затверджений технічний проект, у тому числі ПОС; робочі креслення і кошториси; дані про поставку технологічного, енергетичного та іншого обладнання; дані про поставку збірних конструкцій, деталей, виробів та напівфабрикатів; дані будівельних і монтажних організацій про наявність парку машин і механізмів, можливості його розширення і використання; чинні нормативні документи: БНіП, інструкції та вказівки по виробництву і прийманню будівельних, спеціальних і монтажних робіт, у тому числі з охорони праці в будівництві.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru