Cокращенія терміну будівництва

Для скорочення терміну будівництва застосовують такі прийоми коректування.

1. Перерозподіл трудових ресурсів – це переклад бригад (ланок, робочих), зайнятих на роботах, що мають резерви часу, на роботи, що не мають таких резервів, тобто критичні і підкритичні ділянки мережі. Скорочення тривалості критичного шляху з 106 до 83 дн. досягнуто перекладом одного з трьох ланок монтажників з підземної частини будинку на будівництво ЦТП. При цьому підземна частина будинку, де залишилося одна ланка з двох, буде будуватися в два рази довше (30 замість 15 дн.). Але збільшення терміну спорудження підземної частини будинку не позначиться на загальній тривалості будівництва будинку, так як робота 0-2 мала резерв в 20 дн., З яких переклад половини робочих поглинув лише 15 дн. У роботи 0-2 залишається резерв часу, рівний 5 дн. Будівельна частина ЦТП завдяки приходу додаткової ланки робітників буде виконуватися не 63, а всього 32 дн. При цьому критичний шлях переміститься на події 0-1-2-5-6. Новий критичний шлях, рівний 83 дн., Коротше первісного на 23 дн. (106-83 = 23).

2. Суміщення технологічних процесів у часі. Роботу 1-2 по будівельній частині ЦТП, яку ведуть 63 дн., І роботу 2-4 по устаткуванню ЦТП, виконувану за 40 дн. з метою прискорення, розбивають на дві захватки. Будівельна частина ЦТП на 1-й захватці буде в цьому випадку виконуватися за 32 дн., Після чого на цій захватці почнеться монтаж устаткування. Таким чином, за рахунок поєднання в часі будівельних процесів та монтажу обладнання критичний шлях скорочується на 8 дн. Застосування укрупненої зборки представляє по суті той же прийом суміщення процесів у часі.

3. Залучення додаткових ресурсів для паралельного виконання робіт. Роботи по влаштуванню колекторів на ділянці 1 і 2 ведуть послідовно. Тривалість цих робіт на кожній ділянці 32 дн. Критичний шлях проходить по подіях 1-3-5-6-7-8, його тривалість

4. Зміна проектних рішень найчастіше виражається в заміні монолітних залізобетонних конструкцій на збірні, в підвищенні заводської готовності деталей і матеріалів і в інших заходах, що збільшують рівень індустріалізації. Крім того, треба мати на увазі, що на розрахункову тривалість впливає топологія мережі, зайві або неправильно позначені залежності можуть призвести до невиправданого збільшення термінів виконання робіт за графіком. Зміна мережі в часі обмежена наявними резервами часу на некритичних шляхах. Тому в процесі коригування мережі за критерієм «час» необхідно перевіряти тривалість решти шляхів, особливо підкритичних.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru