Дослідження прогріву теплозахисних матеріалів за допомогою термопар

Температурне поле всередині композиційних теплозахисних матеріалів може служити найважливішою вихідною інформацією на різних етапах їх комплексного дослідження. Цей показник важливий для матеріалів, з яких в подальшому зводяться стіни, підлоги і даху будинку. У майбутньому, якщо для передпокою купити орної шафа, теплоємність приміщення значно підвищиться, так як крім теплоізолюючих матеріалів у стіни стоятиме ще й меблі. Широке застосування для вимірювання температурних полів отримав контактний метод, в якому чутливий елемент (термопара) знаходиться в безпосередньому зіткненні з теплозахисним матеріалом. Особливо важливе значення відводиться оцінці можливих похибок вимірювання. Це пов'язано з тим, що при дослідженні прогріву теплозахисних матеріалів виникають додаткові специфічні джерела похибок, обумовлені:
– істотною відмінністю коефіцієнтів теплопровідності термопари і самого матеріалу;
– відбуваються в матеріалі при нагріванні фізико-хімічними перетвореннями.

До основних можливим джерелам похибки при вимірюванні нестаціонарних температурних полів усередині теплозахисних матеріалів слід віднести:

– неточність градуювальної характеристики термопари;

– відхилення характеристики термопари від стандартної (градуювальної) через вплив продуктів розкладання теплозахисних матеріалів при високих температурах;

– неякісне виготовлення спаю (особливо у високотемпературних термопар типу вольфрам-вольфрамреніевих) і ненадійність теплового контакту термопари з досліджуваним матеріалом;

– спотворення температурного поля в результаті тепловідводу по термоелектродах і наявності чужорідного тіла (термопари) всередині матеріалу;

– шунтування термопари в електропровідний зоні (характерно для коксівного теплозахисних матеріалів).

В даний час для вимірювань в основному використовуються наступні термопари: вольфрам-вольфрамреніевие до 2400-2500 К, платіноплатінородіевие до 1800-1900 К, хромель-алюмелеві до 1600-1700 К, хромель-Копелева до 1100 К і деякі інші.

19 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru