Енергозберігаючі технології

Енергозберігаючі технології

За даними Держбуду, середня витрата термічний енергії на опалення та постачання гарячої води в Росії складає 74 кг умовного пального на один квадратний метр на рік, що в 2-3 рази перевершує дані по Європі. Наприклад, в країнах Скандинавії зі схожими кліматичними критеріями, на потреби опалення та гарячого водопостачання витрачається менше 18 кг у.т./м2 на рік.

У Європі та США енергозберігаючі технології в будівництві використовуються вже багато років. Пріоритетними напрямками збільшення енергоефективності є впровадження при будівництві та реконструкції будівель дієвої термоізоляції, зниження тепловтрат через системи вентиляції методом установки теплообмінників (рекуператорів), створених для повернення тепла витяжного повітря назад в будівлю.

Крім систем вентиляції, не допускається інфільтрація (витік) нагрітого повітря через віконні палітурки і балконні двері. Для цього ставлять сучасні віконні системи, балконні і вхідні двері. І, зрештою, сувору роль у підвищенні енергетичної ефективності грають котельні установки з завищеними ККД, також прилади для поквартирного регулювання температурного режиму.

Незважаючи на популярність енергозберігаючих технологій у просунутих країнах, в Росії вони ще не набули широкого поширення. На думку професіоналів, головним чинником, стримуючим впровадження енергозберігаючих технологій, є відсутність ентузіазму з боку власників житла, також муніципального стимулювання будівництва енергоефективних будинків.

Зарубіжний досвід

Заохочення впровадження енергозберігаючих технологій просить всеосяжного підходу, в якому врівень із створенням законодавчих норм потрібно врахувати економічні інтереси власників житла та інвесторів. До усвідомлення цього основоположного моменту прийшли у всіх просунутих країнах світу.

Енергоефективний будинок

Прикладом є німецький досвід стимулювання збільшення енергоефективності в житловому будівництві. У минулому році субсидії на реконструкцію будинків з метою зниження енергоспоживання в Німеччині склали близько 1,5 млрд євро. Для господарів помешкання, які планують провести реконструкцію будівлі з метою збільшення його теплотехнічних рис, передбачається зниження податкового тягаря на 20%. Також гарним стимулом визнаються банківські кредити зі зниженою відсотковою ставкою.

Подібні механізми використовуються і в інших країнах. Приміром, у Швейцарії інвестори, що вкладають кошти у будівництво будинків з низьким енергоспоживанням, отримують муніципальну субсидію в розмірі 50 000 євро. У Франції до володарів, утепляючим будинку, здані в експлуатацію до 1977 року, використовуються податкові пільги в розмірі 40%. У США енерго компанії встановлюють пільгові тарифи на оплату енергії для енергоефективних будівель.

У той же час, не рахуючи діючих фінансових механізмів стимулювання власників житла та інвесторів, в країнах Європи та США діють законодавчі норми, що встановлюють жорсткі еталони енергоспоживання для знову споруджуваних будівель, системи контролю енергоефективності та залучення до відповідальності за порушення цих норм.

… І російська реальність

У Росії історично склалося так, що уряд використовує переважно адміністративні важелі впливу, фактично цілком забуваючи про грошові механізми стимулювання. Наприклад, прийняття СНіПа 23-02-2003 "Термічна захист будівель" дозволило знизити енергоспоживання знову споруджуваних житлових будинків. Але за відсутності економічних стимулів багато інвесторів продовжують фінансувати будівництво енергомарнотратні будівель. Такий підхід забезпечує їм величезний прибуток за рахунок зниження витрат на будівництво.

Куркино. Енергоефективний район у Москві

Черговий проблемою є недосконалість чинного законодавства, а саме, відсутність пристроїв контролю і залучення до відповідальності забудовників, які не дотримуються еталони енергоефективності при будівництві житлових будинків.

Хоча може бути скоро ситуація зміниться: у поточний час Держдума РФ розглядає проект нового федерального закону «Про заощадженні енергії і підвищення енергетичної ефективності». Він передбачає посилення вимог до приміщень і пристроїв у частині вживання енергії та економічне стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій.

Відповідно до законопроекту введення в експлуатацію приміщень з коефіцієнтом енергоефективності нижче встановленого рівня пропонується заборонити, а з юзерів вже побудованих будівель стягувати платежі. Для юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які розробляють і вводять енергозберігаючі технології, передбачені економні субсидії. Пріоритетно механізм субсидування буде застосовуватися щодо проектів економії природного газу, електроенергії та тепла.

В останні роки в ряді регіонів почалося створення нормативної бази для стимулювання власників житла та інвесторів до збільшення енергоефективності будівель при будівництві та реконструкції. Наприклад, закон № 35 "Про заощадженні енергії в м. Москві", прийнятий депутатами Московської міської Думи 5 липня 2006. При його розробці враховувалися недоліки Федерального Закону "Про заощадженні енергії", також досвід розробки подібних нормативних актів в інших суб'єктах РФ.

В якості пріоритетних напрямків діяльності закон виділяє компанію системи контролю за витрачанням енергоресурсів та їх ефективним використанням, поліпшення правового регулювання в галузі заощадження енергії, також забезпечення зацікавленості виробників, постачальників і споживачів енергоресурсів у підвищенні ефективності їх використання.

У рамках закону "Про заощадженні енергії в м. Москві" в 2007 році почалася робота над створенням концепції всеохоплюючої програмки "Заощадження енергії в містечку Москві на 2009-2013 рр.. І на перспективу до 2020 року". Згідно концепції головний фактор, що стимулює ентузіазм власників житла до впровадження енергозберігаючих технологій, – зниження витрат на оплату енергоресурсів. У свою чергу, для забудовників та інвесторів стимулом є можливість технологічного приєднання до інфраструктури за нижчою вартістю в порівнянні з тарифом, або можливість приєднання в критеріях фізичного недоліку наявних потужностей (коли це нереально зробити за стандартною процедурою).

За останні пару років у Москві накопичено певний практичний досвід у формуванні ентузіазму власників житла до заощадження енергії. Йдеться про обладнання багатоквартирних будинків пристроями обліку теплової енергії. На сьогодні такими пристроями облаштовано більше 90% житлового фонду в зоні діяння МОЕК. Майже завжди вони дозволили знизити платежі за практично поставлену термічну енергію в порівнянні з усередненою системою оплати, що існувала раніше. Пониження платежів послужило стимулом до зростання популярності поквартирних приладів обліку і розуміння необхідності економії термічний енергії.

Дієві заходи стимулювання власників житла та інвесторів

Беручи до уваги наявні препядствия, головними завданнями формування ентузіазму власників житла до впровадження лад енергозберігаючих технологій та стимулювання інвестицій у будівництво енергоефективних будинків, є поліпшення нормативної бази, також розробка і застосування певних заходів економічного стимулювання.

Основними напрямами вдосконалення чинного у цій сфері законодавства є розробка правових і технічних пристроїв стимулювання. Спочатку, це створення комплексу регіональних лад норм і еталонів, що регламентують процес проектування і будівництва споруд з урахуванням впровадження дієвих енергозберігаючих технологій.

Більш принципово приготувати аспекти оцінки енергетичної ефективності проектів при будівництві нових та реконструкції існуючих будівель. Потрібно формування органів, які контролюють виконання забудовниками вимог енергоефективності, також створення системи моніторингу ефективності впровадження енергозберігаючих технологій. Крім цього, потрібна розробка заходів відповідальності за недотримання забудовниками еталонів енергетичної ефективності.

Енергоефективний будинок в Данії

При розробці пристроїв економічного стимулювання власників житла та інвесторів доцільно орієнтуватися на досвід розвинутих країн у даній сфері. А саме, до числа дієвих стимулюючих причин належить право використання податковими пільгами, позиками зі зниженими процентними ставками, також право на отримання субсидій, почасти покривають витрати на впровадження енергозберігаючих технологій. Ці заходи можуть бути націлені як на особистих осіб, так і на інвесторів і сприяти підвищенню інтересу до енергозберігаючих технологій і залученню інвестицій у будівництво енергоефективних будівель.

У той же час, досить дієвими можуть бути й інші заходи, наприклад, застосування енергетичними компаніями тарифної сітки, яка передбачає пільги на оплату енергії для будівель з низьким енергоспоживанням. Тут слід уточнити, що можливість знизити витрати за рахунок економії енергії без отримання прав на пільги не буде для власників житла сильним стимулюючим фактором, беручи до уваги витрати на проведення робіт по збільшенню енергоефективності будови.

Для інвесторів додатковим стимулюючим фактором може стати можливість технологічного приєднання до термічних мереж за нижчою вартістю, або можливість приєднання в умовах дефіциту наявних потужностей передбачено, наприклад, в проекті концепції всеохоплюючої програмки "Заощадження енергії в містечку Москві на 2009-2013 рр.. І на перспективу до 2020 року ".

Більш принциповим для стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій у будівництво є всебічне інформування власників житла про значущість економії енергетичних ресурсів, опис економічної вигоди від впровадження енергозберігаючих технологій.

Так, існує інформаційна програмка по заощадженню енергії, проведена за підтримки Департаменту паливно-енергетичного господарства м. Москви і Міністерства регіонального розвитку РФ. Особливість кампанії, замовниками якої є муніципальні органи, відповідальні за реалізацію міських програм по заощадженню енергії, є не просто заклик до громадськості правильно використовувати тепло-і електроенергію, та й пропозиція певних потрібних порад з її економії.

У програмку з серпня 2008 року приєднався світової фаворит в області виробництва негорючої термоізоляції – компанія ROCKWOOL. У рамках кампанії працює веб-сайт www.beregiteplo.ru, що оповідає про енерговтратами і тепла в Росії, дієвих методах їх скорочення і досвіді будівництва енергоефективних будівель в Європі і Росії.

Таким макаром, потрібен повний підхід до стимулювання збільшення енергоефективності споруджуваних і існуючих будівель. Як вказує досвід зарубіжних країн – Німеччини, Данії, Англії, Фінляндії, США та інших, тільки поліпшення чинного законодавства в сукупності з застосуванням певних економічних пристроїв для власників житла та інвесторів може сприяти широкому поширенню лад енергозберігаючих технологій.

Джерело: gradostroitel.com.ua