Геологія і геодезія

Геодезія – це сфера діяльності, яка пов'язана з вимірюваннями в просторі і на поверхах. Будь пов'язана з будівництвом споруд, будівель, створенням меліоративних мереж, транспортних мереж діяльність неможливі без геодезичних вимірювань.
Геологія і геодезія
Геодезичні ж виміри дозволяють описати чітко ділянка земної поверхні, розташування взаємне певних об'єктів, відобразити на карті місцевість і визначити точні напрямки всіх рухів.
Розвиток сучасних методів вимірювань геодезії починається ще на початку XVII століття, коли винайшли зорові труби. В даний час інженерні вишукування геологія та геодезія розробляють методи тріангуляції, стають які на сьогодні основним способом виконання геодезичних вимірювань.

Приладами вимірювання кутів створюється – теодоліт. А потім в середині століття з'являється ще один винахід, яке стає інструментом визначення висоти будь-яких точок земної поверхні, тобто – барометр.

Сучасна геодезія пов'язана тісно з іншими науками – фізикою, астрономією, електронікою, математикою, оптикою і обчислювальною технікою. Нинішні геодезичні прилади є складними радіо-і оптико-електронними комплексами.