Графічна частина об’єктного будгенплану в складі ППР

Графічна частина об'єктного будгенплану в складі ППР виконується зазвичай в масштабі 1: 500 та 1: 200 і містить ті ж елементи, що і загальмайданчиковий будгенплан. Додається перелік основного монтажного обладнання із зазначенням потрібної енергетичної потужності. Об'єктний будгенплану уточнює принципові рішення, прийняті в загальмайданчикового плані, і, як всякий робочий креслення, повинен мати детальні та вичерпні дані, необхідні для реалізації проекту в натурі. Розрахунково-пояснювальна записка містить уточнені розрахунки потреби на основі натуральних обсягів робіт за робочими кресленнями і кошторисами, конкретні технічні рішення по вибору механізованих установок, тимчасових будівель, споруд, доріг, силової та освітлювальної мережі, водо-і теплопостачання, телефонізації і т. д. При виборі тих чи інших пристроїв враховуються можливості підрядної організації. Титульний список (відомість) тимчасових будівель і споруд служить підставою для визначення обсягів робіт, оплати їх замовником і контролю за витрачанням трудових і матеріальних ресурсів при організації будівельного господарства.

Порядок проектування. Спочатку уточнюють вихідні дані та розрахунки. Обсяги ресурсів, необхідні для будівництва об'єкта, визначені раніше в ПОС за укрупненими показниками, беруть з ППР, де вони перераховані за фізичним обсягами робочого проекту та кошторису. Так, кількість робочих приймають за календарним планом будівництва об'єкта, розробленим до складання об'єктного будгенплану. По діаграмі руху робочої сили в графіці виявляють період «пік», на який орієнтуються при визначенні повного обсягу будівництва тимчасових санітарно-побутових будівель і споруд. З графіків комплектації вибирають відомості про необхідні запаси матеріалів, що служить основою уточнення площі складів. Виходячи з наявного парку машин в будівельній організації, коректують, у разі необхідності, рекомендації типових технологічних карт в частині монтажних механізмів. Від територіальних експлуатаційних господарств або аналогічних служб діючих підприємств, що постачають будівництво електроенергією, водою, теплом, газом, отримують умови під'єднання: місце врізки, спосіб обліку, додаткові вимоги. Так як рішення будгенплану визначаються насамперед розташуванням монтажних і вантажопідйомних механізмів, то в першу чергу виробляють їх робочу прив'язку з позначенням шляху руху, габаритів, зон роботи, огорож шляхів і т. д. Техніка прив'язки кранів та інших елементів тимчасового господарства детально викладається у відповідних розділах.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru