Графічна частина проекту

Графічна частина проекту включає: генплан майданчика з нанесеними на ньому об'єктами тимчасового господарства; експлікацію основних постійних і всіх тимчасових будівель, споруд та установок; умовні позначення та техніко-економічні показники. Так як графічної основою будгенплану є генеральний план проектованого об'єкта або комплексу, то масштаб зображення зазвичай зберігають незмінним (1: 1000, 1: 2000, 1: 5000). Для великих і складних об'єктів і комплексів розробляють кілька варіантів будгенплану, що дозволяє вибрати найбільш економічне рішення. Експлікація тимчасових будівель і споруд повинна включати всі титульні будівлі та споруди, відомості про обсяг (площі, протяжності) кожного тимчасового пристрою, його габаритів в плані, конструктивної характеристики (тип, марка або короткий опис). Умовні позначення для будгенплану досі повністю не систематизовані. У тій частині, яка охоплена уніфікацією, слід дотримуватись встановлених позначення *. Зображення всіх тимчасових споруд слід показувати тими ж умовними знаками, що й існуючі та проектовані, але виділяти більш інтенсивно (жирною лінією, штрихуванням, заливанням тушшю і т. п.). Особливо чітко треба показати основні тимчасові будівлі, споруди та установки (побутовки, дороги, розчинні вузли і т. п.).

Розрахунково-пояснювальна записка містить розрахунок потреби за укрупненими показниками і служить обгрунтуванням прийнятих в будгенпланом рішень елементів будівельного господарства: механізованих установок, тимчасових будівель і споруд. Відомість тимчасових будівель і споруд крім відомостей, включених в експлікацію, містить дані по вартості. У необхідних випадках становлять вибірку ресурсів для тимчасового будівництва. Техніко-економічними показниками будгенпланом при зіставленні варіантів можуть служити наступні дані:

а) питомі витрати на тимчасові будівлі і споруди – вартість будівельного господарства (в%) по відношенню до загальної кошторисної вартості. Цей показник порівнюється з кошторисним лімітом на ці витрати (1,5-12%) і з іншими варіантами будгенплану;

б) тривалість робіт по організації будівельного господарства в підготовчий період;

в) обсяг і вартість витрат на тимчасові будівлі і споруди в цілому і за окремими видами будівель (дороги, будівлі, мережі і т. д.) і робіт (транспортні, складські і т. п.), віднесені до 1 млн. руб. вартості будівельно-монтажних робіт або до 1 га території будівництва;

г) трудомісткість робіт по організації тимчасового господарства за тими ж вимірювачам.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru