Графіки розподілу ресурсів

На основі календарного плану і прийнятих методів робіт будують графіки використання ресурсів. Спосіб зображення в ресурсних графіках може бути аналогічний правій частині звичайних календарних планів, тобто горизонтальними лініями в прийнятому масштабі часу показують час роботи будівельних машин, їх число, завезення і споживання якого-небудь матеріалу або в цифровій формі, при якій в кожному інтервалі часу проти найменування ресурсу проставляється його кількість. Рух ресурсів часто показують у формі епюри. Епюри ресурсів наочно показують рівень потреби, витрати, наявності, виявляють недолік або надлишок ресурсів в той чи інший відрізок часу, дають уявлення про рівномірність їх споживання. Побудова епюр ресурсів в ПОС зазвичай здійснюється у вигляді графіків освоєння капітальних вкладень, а в календарних планах у складі ППР-у вигляді графіків руху робочих кадрів.

Ресурсні графіки диференціальні або інтегральні будують в осях координат. У диференціальному графіку відбивається витрата (потреба, надходження) ресурсів по тимчасових інтервалах. За вертикальної осі показують величину ресурсів, а по горизонтальній-час його витрати (надходження). Площа епюри виражає загальний обсяг ресурсу даного виду. Інтегральний (накопичувальний) графік відображає сумарний витрата (надходження) ресурсу з початку запланованого періоду. Якщо поточна витрата або поставка ресурсу рівномірні, то інтегральний графік виразиться у вигляді прямої лінії. Ламана лінія показує нерівномірність витрати (поставки). Тангенс кута між інтегральною лінією і віссю абсцис визначає інтенсивність витрати ресурсу. Відстань по горизонталі між лініями постачання і витрати визначає величину запасу ресурсу при витраті його з даної інтенсивністю. Відстань по вертикалі між цими лініями показує запас ресурсу на даний день в натуральних показниках. Прикладом застосування епюри ресурсів може служити графік руху робочих кадрів і певний на його основі коефіцієнт нерівномірності руху робочих кадрів.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru