Громадський контроль

Банківський (фінансовий) контроль Будбанку РФ або іншого банку, що фінансує будівництво, встановлений для перевірки використання асигнувань, матеріальних ресурсів і грошових коштів, термінів і вартості будівництва. При обстеженні і контрольних обмірах представники банку перевіряють кількість, характер і вартість виконаних робіт в зіставленні з кресленнями робочого проекту, не допускаючи оплати робіт, виконаних з відступом від проекту, неякісно та не в комплексі. Громадський контроль, відбиваючи зростання соціальної активності широких мас трудящих, втілюється в різноманітних організаційних формах і має великий вплив на якість будівництва. Громадський контроль може бути організований в будівельному колективі чи поза ним. У першому випадку в складі громадських органів зазвичай беруть участь представники адміністрації та ІТП будівельних управлінь і трестів. Прикладом такої змішаної форми контролю може служити досвід тресту Мосстрой Главмосстроя, в якому на протязі багатьох років діє так звана «комісія якості». Комісія була утворена у зв'язку зі спеціалізацією тресту на будівництво складних будівель підвищеної поверховості, тому необхідно було загострити увагу колективу на питаннях якості.

До складу комісії входять головний інженер тресту (голова), головний технолог тресту (заступник голови), член парткому, голова постройкома, член комітету ВЛКСМ, начальник будівельної лабораторії, інженер з охорони праці тресту, по одному представнику від п'яти СУ; передовики виробництва-бригадири , виконроби. Комісія, збираючись 1-2 рази на місяць, виїжджає і оглядає один-два об'єкти, які ведуться однією з комплексних бригад кінцевої продукції. Для участі в роботі комісія залучає головного інженера СУ, начальника дільниці, виконроба, майстрів та бригадира об'єкта, що перевіряється. Свої висновки і пропозиції комісія повідомляє на загальних зборах того колективу, об'єкт будівництва якого вона відвідала. За результатами роботи комісії видається розпорядження по тресту, де відзначаються позитивні і негативні сторони в роботі бригади і намічаються конкретні заходи як по даному об'єкту, так і іншим, якщо має місце загальне явище. Служба головного технолога систематично проводить перевірку виконання та результати доповідає на черговому засіданні комісії. По суті, діяльність такої комісії – це одна з форм організації змагання колективів бригад між собою. Дієвість роботи тут забезпечується повсякденному організаторської роботою партійної, профспілкової організації та господарських керівників.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00080 sec