Грунтові води на ділянці і фундамент

Грунтові води на ділянці і фундамент

Грунтові води.

На різній глибині від поверхні землі зустрічаються землі, просочені водою. Ці води називаються грунтовими, а верхня поверхня їх – рівнем грунтових вод. Грунтові води величезний вплив на структуру, фізичний стан і податливість грунтів. Створення робіт за наявності води в кот-лованія 1 дуже ускладнюється. Різні домішки, розчинені у воді, можуть шкідливо (жорстко) впливати на матеріал фундаментів і руйнувати його. Все це примушує будівельника при проектуванні і будівництві фундаментів детально вчити грунтові води в районі будови. Вода в грунті накопичується внаслідок конденсації пари потрапляють спільно з повітрям, і просочування дощових і талих снігових вод. Тому рівень грунтових вод непостійний: більш високе стояння їх буває у весняну пору, більш низька – взимку і влітку. Поблизу відкритих водойм (річка, канал, озеро і т. д.) коливання рівня грунтових вод зазвичай пов'язане з коливанням рівня води у водоймі. Після проведення на великій місцевості планувальних робіт, пристрої доріг, тротуарів, каналізаційної мережі і т. д. умови стоку і просочування змінюються, що може спричинити за собою зміну режиму грунтових вод. Тому у великих містечках, де такі роботи вже проведені, коливання рівня грунтових вод буває зазвичай малозначним (наприклад в Москві – близько 0,5 м). Розподіл вод у товщі землі, майже в усьому залежить від вдачі напласто-ня. Вода затримується при просочення над водотривкими (головним обра-зом – важкими глинистими) грунтами і скупчується в водопроникних (пісочних) шарах, які в даному випадку називаються водоносними. Якщо водоносний шар знаходиться під водотривких, то вода в нижньому водо-кові шарі в майже всіх випадках наводиться під тиском. Якщо у верхньому шарі відрити котлован, то вода надійде в нього знизу під тиском і підніметься вище рівня, на якому вона спочатку з'явилася. Такі води називаються в-порно, а рівень, до якого вони піднімаються, – незмінним рівнем грунтових вод. Зрозуміло, що цей рівень повинен проявлятися при вишукуваннях і враховуватися при проектуванні. На закінчення відзначимо, що при просочення води маленька кількість її завжди затримується у верхньому грунтовому шарі (грунтові води, верховодка). Не надаючи впливу на конструкцію фундаментів, наявність цих вод примушує завжди вживати заходів з ізоляції фундаментів і стінок від води.

Вплив грунтових вод на стійкість і міцність підстави.

Зміна рівня грунтових вод Після зведення споруди може різко знизити міцність бази і викликати суворі деформації споруд-ня в наступних випадках:
1) за наявності в грунті просто розчинних у воді речовин грунт часом може різко змінити свої характеристики і зруйнуватися; цього можна боятися, коли хім аналізом встановлено присутність в грунтовій воді величезної кількості мінеральних речовин. Тому у всіх цих випадках потрібно ретельно вивчити склад грунту і знайти заходи, що усувають можливість його руйнування;
2) при розташуванні споруди на маленьких і пилуватих пухких пісках, які під тиском течуть укупі з водою. Такі землі іменуються пливу-нами. Якщо грунтові води мають вихід на поверхню (наприклад, в місці різкого конфігурації рельєфу, при отритії котловану або шурфу і т. д.), з'являється небезпека виносу частинок грунту з-під проектованого споруди або під будинків, розташованих поруч з котлованом. Тому при проектуванні споруди на пливуни потрібно особливими дослідними роботами встановити межі розповсюдження плаунів, можливість винесення їх в місцях різких переломів поверхні рельєфу, вдачу і рельєф підстилаючих грунтів, напрям і швидкість руху грунтових вод. На підставі цих даних у кожному певному випадку особливо вирішується питання про вибір допустимого тиску на пливун з урахуванням впливу, який буде надано цим тиском на рівень і рух грунтових вод. Відразу встановлюються заходи, що усувають можливість винесення грунту з-під споруди;
3) по всій країні достатньо дуже поширені особливі глинисті землі, які, перебуваючи під навантаженням в сухому стані, нічим не відрізняються до вподоби роботи від інших глинистих грунтів, але при проходженні через їх товщу води відразу різко втрачають стійкість. Такі землі іменуються лессовіднимі або просадними. Як показала будівельна практика, лесовидні грунти можуть служити підставою для будівлі, якщо усунуто можливість замочування їх.

прекрасні будинки

Джерело: gradostroitel.com.ua