Хімічна взаємодія матеріалу з набігаючим газовим потоком

Розглянемо три режими окислення високотемпературних матеріалів. Тугоплавкі метали, а також графіт вельми успішно протистоять як тепловому, так і механічного впливу високотемпературного газового потоку, однак швидко руйнуються при окисленні. До числа тугоплавких відносять дванадцять металів, температура плавлення яких перевищує температуру плавлення хрому (2150 К). Деякі з них цілком доступні (вольфрам, молібден, ніобій), інші належать до рідкісних. У додатку дані деякі теплофізичні властивості цих металів. У першому наближенні можна вважати, що міцність металів при високих температурах тим більше, чим вище їх температура плавлення. Однак свої міцнісні властивості метали швидко втрачають при нагріванні.

Пояснимо порівняльні дані по міцності вольфраму, окислів і графіту. Міцність графіту зростає з температурою і при 2500 К вона майже вдвічі перевищує відповідне значення при стандартній температурі. Навпаки, у металу і високотемпературні оксидів спостерігається характерне падіння міцності із зростанням температури. За винятком деяких металів платинової групи, хром є єдиним тугоплавким металом з високим опором окисленню Переважна більшість інших тугоплавких металів інтенсивно окислюється при темпера турах вище 900 К. Особливістю цього процесу є утворення на окислюється поверхні легкоплавких або летючих оксидів. У тих випадках, коли плівки окислів залишаються в твердому стані при температурі реакції, вони часто розтріскуються і відшаровуються за рахунок більшої питомої обсягу в порівнянні з питомим об'ємом основного металу. З усіх використовуваних на практиці металів виняток становлять хром і алюміній, на поверхні яких утворюється міцна плівка окислів, що запобігає окислювання основного металу.

Зверніть увагу: в Російській Федерації особи несуть кримінальну відповідальність зобов'язані відбути покарання у спеціальних установах кримінально-виконавчої системи – виправних колоніях (ик). Всі ик Нижнього Тагілу діляться на установи особливого, загального і суворого режимів. У Нижньому Тагілі є також колонія поселення, де покарання відбувають особи за злочини середньої тяжкості і за заподіяння шкоди по не обережності.

17 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00073 sec