Інженерні економічні вишукування

Інженерні економічні вишукування починаються при розробці ТЕО або при підготовці завдання на проектування (якщо ТЕО не потрібно). Економічні дослідження передують технічним і проводяться з метою визначення економічної доцільності будівництва, реконструкції або розширення підприємства і вибору пункту будівництва. Завдання на проектування, підготовлене замовником, видається генеральному проектувальнику при укладенні договору. Завдання на проектування промислового об'єкта містить: найменування місця будівництва; характеристику випускається майбутнім підприємством продукції; показники потужності (в цілому) і по чергах); перспективу розвитку підприємства; джерела постачання виробництва необхідними сировинними й енергетичними ресурсами; терміни будівництва за чергами; намічувані розміри капітальних вкладень і передбачувані показники по собівартості продукції.

У завданні на проектування об'єктів житлово-цивільного та комунального призначення вказується чисельність жителів; передбачуваний демографічний склад населення, поверховість забудови, серії типових проектів, склад установ обслуговування, число зорових місць в кінотеатрі і т. п. При розміщенні будівництва на території міста в додаток до завданням па проектування замовник видає проектній організації будівельний паспорт ділянки та архітектурно-планувальне завдання, яке може входити в будівельний паспорт або оформлятися окремо.

Будівельний паспорт містить умови для проектування (найменування, призначення, обсяг будинку і т. д.), технічні дані по відведеній ділянці, а також відомості, необхідні для проектування організації будівництва. У число документів паспорта входить: рішення виконкому про відведення землі; архітектурно-планувальне завдання; плани ділянки (ситуаційний і топографічний із зазначенням меж); дані щодо існуючої забудови (підземної і надземної); технічні умови для приєднання до інженерних мереж, видані їх власниками; технічний висновок по інженерній геології з зазначенням припустимих на грунт навантаженнях, рівні підземних вод і їх агресивності, рекомендації з вибору конструктивного рішення фундаментів і т. д.; пояснювальна записка до паспорта. Будівельний паспорт складається вишукувальної організацією за договором із замовником.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru