Інженерні вишукування і проектування в будівництві

Проектування – перший і досить відповідальний етап в здійсненні будівництва і, отже, у розвитку народного господарства країни. Йому належить головна роль у справі технічного прогресу і підвищення ефективності капітальних вкладенні. З розвитком науки і техніки відбувається ускладнення проектних рішень і відповідно підвищується значення проектної справи. Від якості проектів залежать у вирішальній мірі техніко-економічні показники будівництва й експлуатаційні показники майбутнього підприємства, будівлі або споруди. Рівень архітектурного проектування визначає естетичні достоїнства новобудов; житлових будинків, громадських будівель, заводів і фабрик, вигляд наших міст і сіл.

Проектом називають комплекс графічних і текстових матеріалів, які містять рішення з технології та обладнання майбутньою підприємства або будівлі, архітектурно-планувальні і конструктивні рішення, техніко-економічні розрахунки та обгрунтування, кошториси н необхідні пояснення. За ознакою використання розрізняють проекти індивідуальні, повторно застосовувати і типові. Об'єкти масового будівництва, як правило, споруджуються за типовими проектами. В якості повторно застосовуваних проектів використовують найбільш вдалі індивідуальні. Багаторазова прив'язка таких проектів має місце при відсутності пли недостатньому наборі типових вирішенні. Індивідуальне проектування дозволяється лише в разі неможливості або недоцільності застосування типового проекту.

Стадійність проектування. Проектування об'єктів будівництва може здійснюватися в одну або дві стадії. При проектуванні на першій стадії розробляється технічний проект, а на другій стадії на основі технічного проекту після сто затвердження – робочі креслення. При одностадійному проектуванні розробляється техноробочий проект (технічний проект, поєднаний з робочими кресленнями). Проектування в одну стадію дозволяється при використанні типового або повторно вживаного індивідуального проекту, а також технічно нескладних об'єктів. Технічний проект містить основні проектні рішення. Ступінь деталізації креслень технічного проекту повинна бути достатньою для визначення остаточної кошторисної вартості будівництва без подальшого уточнення на стадії робочих креслень. Деталізація на цій стадії дозволяє надалі скоротити обсяг робіт при складанні робочих креслень.

У Постанові ЦК КПРС і РМ СРСР від 28 травня 1969 р. «Про поліпшення проектно-кошторисної справи» наголошується неприпустимість практики прорахунків і помилок у визначенні кошторисної вартості будівництва, а іноді штучного заниження кошторисів, що створює неправильне уявлення про ефективність проектів і ускладнює планування капітального будівництва. Рішення про стадійності проектування приймаються союзними міністерствами (відомствами) та радами міністрів союзних республік або в порядку, встановленому ними. Інженерні вишукування. Важливим елементом передпроектного етапу будівництва і першій стадії проектування є інженерні, економічні і технічні вишукування, в результаті яких визначається економічна доцільність будівництва і виявляються умови його здійснення. Порядок проведення вишукувальних та проектних робіт розглядається нижче.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru