Однофазні електричні двигуни – Електромеханічний перетворювач енергії невеликої потужності. Конструктивно однофазний двигун схожий на трифазний, однак статорна обмотка такого двигуна є двофазної (основна і пускова обмотки).

Основна (робоча) обмотка створює магнітне поле при роботі електродвигуна. Однак при підключенні тільки робочої обмотки до мережі живлення результуюче магнітне поле буде дорівнює нулю.

Пускова (допоміжна) обмотка призначена для створення необхідного пускового моменту. За способом створення пускового моменту однофазні електродвигуни можна розділити на двигуни з робочим конденсатором (конденсатор постійно підключений до пускової обмотці) і двигуни з пусковим конденсатором (конденсатор підключається до допоміжної обмотці на час пуску).

За своїм конструктивним виконанням основна і пускова обмотки мають ряд відмінностей. У першу чергу це перетин струмопровідних провідників. Перетин проводів робочої обмотки більше зважаючи тривалого перебування обмотки під навантаженням. Саме ця умова і використовується при визначенні пускової і робочої обмоток електродвигуна. Робоча обмотка має бОльшее переріз провідника, а отже і меншу активний опір.

Клемна коробка однофазного електродвигуна має 3 або 4 виводу. Для визначення пускової і робочої обмоток необхідно зробити вимір активного опору провідників. Іноді обмотки можна розрізнити візуально, знаючи що робоча має бОльшее розтин.

Робоча обмотка підключається до мережі змінного струму. Один з висновків пусковий – до висновку робочої обмотки, другий – через конденсатор до іншого кінця робочої обмотки. Напрямок обертання двигуна визначається підключенням пускової обмотки і не залежить від полярності напруги живлення.

Для електродвигунів з 3 висновками також необхідно провести вимірювання активних опорів. Досить часто зустрічається комбінація опорів 10 Ом, 25 Ом і 15 Ом. При цьому один з висновків основної обмотки матиме найменший опір (10 Ом), а другий при вимірах з двома іншими висновками покаже 10 Ом і 15 Ом. Третій висновок буде висновком пускової обмотки. Напрямок обертання такого двигуна можна змінити лише зміною схеми з’єднання обмоток, для чого необхідно здійснити розбирання електродвигуна.