Календарні плани будівництва окремих будівель і споруд

Календарний план виконання робіт по об'єкту у вигляді лінійного або мережного графіка призначений для визначення послідовності і термінів виконання загальнобудівельних, спеціальних і монтажних робіт, здійснюваних при зведенні об'єкту. Ці терміни встановлюють в результаті раціональної ув'язки термінів виконання окремих видів робіт, обліку складу і кількості основних ресурсів, в першу чергу, робочих бригад і ведучих механізмів, а також специфічних умов району будівництва, окремої площадки і ряду інших істотних факторів. За календарним планом розраховують в часі потреба в трудових і матеріально-технічних ресурсах, а також строки поставок усіх видів устаткування. Ці розрахунки можна виконувати як по об'єкту в цілому, так і по окремих періодах будівництва.

На основі календарного плану ведуть контроль за ходом робіт і координують роботу виконавців. Терміни робіт, розраховані в календарному плані, використовують в якості відправних в (більш детальних планових документів, наприклад в тижнево-добових графіках і змінних завданнях. Порядок розробки календарного плану наступний:

1) складають перелік (номенклатуру) робіт, відповідно до якої, 2) по кожному виду робіт визначають їх обсяги;

3) виробляють вибір методів виробництва основних робіт і провідних машин;

4) розраховують нормативну машино-і трудомісткість;

5) визначають склад бригад і ланок;

6) виявляють технологічну послідовність виконання робіт;

7) встановлюють змінність робіт;

8) визначають тривалість окремих робіт і їх поєднання між собою; одночасно коректують за цими даними число виконавців і змінність;

9) зіставляють рассчет-ную тривалість з нормативною і вводять необхідні корективи;

10) на основі виконаного плану розробляють графіки потреби в ресурсах і їх забезпечення.

При наявності технологічних карт уточнюють умови їх прив'язки до місцевих умов (відповідність термінів, провідних механізмів, наявність необхідних ресурсів і т. п.) і вихідні дані технологічних карт приймають в якості розрахункових по окремим комплексам робіт календарного плану об'єкта. Так, маючи технологічну карту монтажу типового поверху і даху житлового будинку, закладені в ці карти терміни монтажу і потреба в ресурсах приймають для складання графіка будівництва будинку. Вихідними даними для розробки календарних планів у складі ППР служать:

1) календарні плани в складі ПОБ;

2) нормативи тривалості будівництва або директивне завдання;

3) технологічні карти на будівельні, монтажні та спеціальні роботи;

4) робочі креслення і кошториси;

5) дані про організації-ділянках будівництва, складі бригад та досягнутої ними продуктивності, наявних механізмах і можливостей отримання необхідних матеріальних ресурсів.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru