Календарні плани в будівництві комплексів будівель і споруд

До календарними планами в будівництві відносяться всі документи по плануванню, в яких на основі обсягів будівельно-монтажних робіт і прийнятих організаційних і технологічних рішень, визначені послідовність і терміни здійснення будівництва. Календарні плани є основними документами в складі ПОБ та ПВР. Відповідно з календарними планами будівництва розробляються календарні плани забезпечення – графіки потреби в робочих кадрах і матеріально-технічних ресурсах. Структура, склад і ступінь деталізації основних даних календарних планів залежать від призначення проектної документації, до складу якої входить календарний план, і, отже, визначається періодом робіт, якому він присвячений, рівнем керівництва, для якого призначений, і часом, коли він розробляється. Основним параметром, що визначає весь інший склад календарного плану, є період часу, на який він розрахований. Наприклад, в календарному плані будівництва, що входить до складу ПОС, таким періодом є рік, квартал і місяць; в календарному плані проведення робіт у складі ППР – місяць, декада, тиждень, день; у графіку виконання робіт в складі технологічної карти в залежності від обсягів і тривалості робіт – день, зміна і годину, а в транспортно-монтажних графіках – година і хвилина.

Вихідними даними для складання календарних планів, що розробляються у складі ПОБ, є: будівельна, кошторисна та інші частини технічного (техноробочого) проекту, в тому числі окремі розділи ПОС, розроблені до складання календарного плану – відомості обсягів робіт, розрахунки необхідних ресурсів, організаційно-технологічні схеми зведення основних будівель і споруд та опис методів виробництва складних будівельно-монтажних робіт; нормативні або директивні (установлені) терміни будівництва об'єкта комплексу і його частин; документація вишукувань, в тому числі дані, що характеризують можливості підрядних організацій та матеріально-технічної бази будівництва.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru