Карта шуму мікрорайону

Однією із складових частин всієї документації, необхідної для розробки заходів по шумозахисту, є карта шуму мікрорайону. Маючи карти шуму для різних варіантів забудови, можна об'єктивно вибрати оптимальний. При розробці карти шуму мікрорайону архітектори, містобудівники, лікарі-гігієністи повинні вирішити наступні завдання:

1. Оцінити шумовий режим на території забудови (прима-гістральної території).

2. Оцінити шумовий режим по периметру якої будівлі або групи будівель.

3. Визначити найбільш оптимальний шумовий режим в мікрорайоні при різних варіантах його планування, забудови та благоустрою.

4. Визначити самі тихі ділянки території.

5. Визначити зону акустичного дискомфорту. Слід нагадати, що гранично допустимий рівень шуму (згідно з санітарними нормами СН 872-70) становить для знову проектованих житлових територій, прилеглих до магістральних вулицях загальноміського призначення, до швидкісних, вантажним і залізницям, 55 дБ А. Оптимальний рівень звуку для цих територій – менше 55 дБ А. У зоні акустичного комфорту рівень звуку менше 45, а в зоні акустичного дискомфорту – більше 55 дБ А.

Для існуючих житлових районів гранично допустимий рівень шуму слід приймати рівним 60 дБ А. Тоді зона акустичного дискомфорту оцінюється рівнем звуку понад 60 дБ А. У «Методиці побудови карти шуму та оцінки акустичного благоустрою мікрорайону» для побудови карти шуму мікрорайону запропонований шумограф (автори Є. П. Самойлюк (ДІСИ), Д. С. Масленников (МІСД), Л. Г. Сафонова (ДІСИ)). Шумограф складається з двох частин, виконаних на прозорій плівці. Перша частина являє собою смужку, на якій нанесені лінії, які позначають відносне зниження рівня звуку через 2 дБ А від проїжджої частини (бордюру) магістральної вулиці в повітрі, тобто без екрануючих споруд, зелених насаджень, впливу поверхонь і т. п.

На шумографе вказані масштаб креслення і інтенсивність руху на вулиці. У кожному наборі шумогра-фа для масштабів креслення 1: 500, 1: 1000 і 1: 2000 є чотири змінні частини для різної інтенсивне! руху на магістральних вулицях в межах 300-700, 1000-2000, 3000-4000 і більше 6000 автомобілів на годину «пік», нанесена масштабна лінійка і емблема шумографа (Самойлкж, Масленніков, Сафонова). Друга частина також виконана в такому ж масштабі. Від кута віялом розходяться лінії через 2 дБ А (-6; -8; -10; -12 і т. д.), які дають уявлення про характер освіти акустичної тіні за екраном. Процес побудови карти шуму розглянемо на прикладі житлової групи мікрорайону, розташованого поблизу магістральної вулиці з еквівалентним (розрахунковим) рівнем шуму 72 дБ А при інтенсивності руху 500 екіпажів в 1 ч.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru