Класифікаційна схема поділу об’єктів складання і зварювання

Розглянемо тут класифікаційну схему поділу об'єктів складання і зварювання по конструктивно-технологічним ознаками і наступні маршрути їх в ході будівлі корпусу судна. Виготовлення вузлів і секцій корпусу є одним з найбільш трудомістких етапів побудови зварного корпусу судна. Трудомісткість складально-зварювальних робіт, виконуваних в цехах попередньої збірки, досягає 65% загальної трудомісткості складання і зварювання корпуса, а співвідношення трудоемкостей виготовлення вузлів і секцій складає 1/4. Для складально-зварювального цеху суднобудівного підприємства номенклатура виробів, їх масогабаритні характеристики, конструктивні й технологічні особливості залежать від вибраного технологічного методу побудови судна. Основними технологічними методами будівлі судів є секційний,, блоковий, модульний та блочно-секційний. При секційному методі корпус судна збирають з окремих попередньо виготовлених секцій різних розмірів. У міру готовності замкнуті відсіки і приміщення корпусу відчувають на непроникність, після чого виконують монтаж механізмів та інші складально-монтажні роботи. Цей спосіб використовується, в основному, при будівництві судів всіх типів на похилих і горизонтальних стапелях.

При блоковому методі корпус судна будують з окремих блоків секцій з різним ступенем їх насичення. Заздалегідь виготовлені площинні та об'ємні секції збирають в блоки, випробовують їх на непроникність, потім монтують в них механізми, системи, трубопроводи тощо Блоки секцій стикуються на стапелі, після чого райони стикування також відчувають на непроникність і виконують в них необхідні складально-монтажні і інші роботи. Блочним методом виробляють споруду малих і деяких типів середніх судів, як правило, на горизонтальних будівельних місцях. Збірка корпусу з блоків дозволяє значно скоротити тривалість стапельного періоду побудови і вести роботи паралельно на декількох ділянках (у цехах). Для деяких типів середніх судів (наприклад, риболовецьких траулерів, катерів), насичених механізмами, устаткуванням та приладами, цей метод будівлі корпусу є єдино доцільним, так як окремі механізми можна встановити тільки з торця блоку. Високі техніко-економічні показники, одержувані при будівництві судів, різке скорочення часу знаходження судна на стапелі, а також у добудовчої набережній після спуску судна на воду за рахунок можливості проведення 85-90% всіх робіт в цехових умовах, оснащеність будівельних доків потужними козловими підйомними кранами зумовили широке поширення даного методу у вітчизняному суднобудуванні і за кордоном.

Додаткова інформація: сучасне будівництво передбачає використання високоякісних і надійних матеріалів, тобто при зведенні багатоквартирного житлового об'єкта в якості зовнішніх водостоків використовуються саме оцинковані (металеві) водостоки (водостічні системи), які відомі своєю стійкістю до перепадів температур, ультрафіолету і корозії.

10 серпня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru