Коригування мережевого графіка

Ресурси і коректування мережного графіка. Розрахунок мережевого графіка ведуть виходячи з припущення, що кожна робота забезпечена всіма необхідними ресурсами. У дійсності ж ресурси завжди обмежені. Відсутність тих чи інших ресурсів призводить до зміни послідовності робіт. По суті, вся робота керівника зводиться до постійного аналізу використання ресурсів і їх перерозподілу. Укладач ж графіка повинен якомога більш тісно пов'язувати цілі плану з можливостями їх реалізації, тобто з наявними ресурсами.

Коригуванням мережі називають роботу з поліпшення тих чи інших параметрів графіка. Інакше кажучи, коректування – розподіл і перерозподіл ресурсів графіка для виконання завдання. Часто цю роботу називають оптимізацією. Застосування терміна оптимізація в даному випадку невиправдано, оскільки в результаті зміни графіка розрахункові параметри наводяться лише у відповідність із завданням, а не досягається небудь оптимум. Необхідність коригування мережі виникає, коли після складання і розрахунку мережі виявляється, що тривалість робіт за графіком не відповідає завданню; для виконання робіт у заплановані терміни не вистачає робочої сили, матеріалів та інших ресурсів або того й іншого разом.

На виробництві найчастіше графіки коригують у часі, рідше – з трудових ресурсів і матеріалами. Коригування по одному ресурсу неминуче викликає також коригування по інших ресурсах. Розгляд мережі одночасно за всіма критеріями з урахуванням їх взаємного впливу знаходиться ще в стадії наукової розробки. Вирішення цього завдання створить реальні умови для оптимізації мережевих планів. Коригування мережевого графіка у часі. Рекомендується спочатку коректувати мережу за критерієм «час», а потім по окремих видах ресурсів. Коригування в часі має мету скоротити загальну тривалість робіт, тобто довжину критичного та інших шляхів до величини, що забезпечує введення об'єктів в задані терміни.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru