Лінійна амортизація

При застосуванні лінійного методу сума нарахованої амортизації за один місяць визначається як добуток первісної вартості об’єкта основних засобів і відповідної норми амортизації, яка визначається за формулою:

К – норма амортизації у відсотках до первісної вартості об’єкта;

n – термін корисного використання об’єкта (у місяцях).

Основна суть методу рівномірного нарахування амортизації полягає в тому, що процес фізичного зносу відбувається одноманітно на протязі цього часу. Це більш за все відноситься до стаціонарних спорудам, ніж до обладнання, де експлуатація або час є більш важливими факторами. Крім того, інший елемент амортизації, тобто застарівання, не обов’язково протікає весь час за єдиною нормі. Однак за відсутності точної інформації про ймовірну нормі дійсної амортизації в майбутньому, метод рівномірного списання володіє перевагою – простотою. Ця здатність більше, ніж все інше, пояснює популярність і широке використання цього методу на практиці.

Існують і інші недоліки в методі рівномірного списання амортизації. Якщо амортизується вартість активу повинна списуватися рівномірно протягом терміну корисної експлуатації, то зниження продуктивності і збільшення витрат на обслуговування не повинні ігноруватися. Однак згідно з методом рівномірного списання амортизаційні відрахування в перші роки точно такі ж, як і в останні, коли активи менш ефективні і вимагають великих витрат на ремонт та обслуговування.

Приклад №1. Інвестиція, вартість устаткування без ПДВ 400000 рублів. Лінійний метод нарахування амортизації. Строк корисного використання 4 роки. Визначте розмір амортизаційних нарахувань і залишкову вартість обладнання.

Норма амортизації: 1 / (4 * 12) * 100% = 2,08333%.

Місячна амортизація: 400000 * 2,08333% / 100% = 8333 рублів.

Сума за рік амортизації: 8333 * 12 = 100000 рублів.

Звідси залишкова вартість:

На кінець 1 – го року: 400000 – 100000 = 300000 рублів.

На кінець 2 – го року: 300000 – 100000 = 200000 рублів.

На кінець третього року: 200000 – 100000 = 100000 рублів.

На кінець 4 – го року: 100000 – 100000 = 0 рублів.

При застосуванні лінійного способу амортизації сильніше зростає вплив інфляції на ефективність інвестиційного проекту (при достатній тривалості проекту).

Приклад №2. 5 років термін корисного використання, розмір інвестиції 1000 рублів, рівень інфляції 12%. Лінійний метод нарахування амортизації. Норма амортизації 20%. Оцініть вплив інфляції.

На 5 році амортизується 200 рублів, але ці 200 рублів при перерахунку на нульовий рік за ставкою 12% складають всього лише 113,5 рублів.

Галузь застосування:

– амортизаційні відрахування використовуються при розрахунку витрат виробництва і реалізації продукції (зниження податку на прибуток);

– залишкова вартість основних фондів використовується при розрахунках середньорічної вартості основних фондів для визначення податку на майно і при визначенні ліквідаційної вартості майна підприємства;

– витрати на заміщення основних засобів і нематеріальних активів (основних фондів) враховуються в загальних інвестиційних витратах проекту.

Мал. 1. Графік порівняння лінійної та прискореної амортизації;

Програмна реалізація даної методики фінансової математики зроблена в: "Альтаїр Фінансовий калькулятор 2.xx" .

На прикладі розрахунку лінійної амортизації можна побачити, як застосовувати програму "Альтаїр Фінансовий калькулятор 2.xx" на практиці.

Оригiнал читайте here.

Цікаве відео для вас:


Похожие статьи

  • Витрати на опалення Як розрахувати витрати на опалення

    ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ 1. Розрахунок витрат на опалення з використанням природного магістрального газу При порівнянні витрат на опалювання будинку незалежно від використовуваного палива будемо вих…

  • Де розташуються перехоплюючі парковки

    * Базовий тариф поширюється тільки на поточну дату постановки автомобіля на парковку. Правила користування перехоплюючої паркуванням біля станції метрополітену 1. Час роботи парковки: цілодобово….

  • Як різати плитку болгаркою

    «Керамічна» плитка – один з найпоширеніших і чудових облицювальних матеріалів, як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки. Облицювання матеріалів обов’язково пов’язана з необхідністю обрізк…