Механізм розкладання термопластичні) теплозахисних матеріалі

В якості компонентів теплозахисних матеріалів часто застосовуються полімери. Це речовини з великою молекулярною масою, так само] десяткам і сотням тисяч, а іноді і мільйонам, причому макромолекули полімерів складаються з великого числа однакових елементів (мономерних одиниць) з низькою молекулярною масою. Структура полімерів може бути лінійною або сітчастої. Сучасна наука про теплозахисних матеріалах розрізняє поняття теплостійкості і термостійкості полімерів. Теплостійкість – це та гранична температура, по досягненні якої полімер втрачає свою міцність під дією тієї чи іншої навантаження. Під термостійкістю розуміється гранична температура, при якій починаються хімічні зміни в полімері, що відбиваються на його властивостях, тобто відбувається термічна або термохімічних деструкція полімеру.

Структура полімеру в чому визначає його властивості. Полімери з лінійною структурою, як, наприклад, поліетилен (ПЕ), полістирол (ПС), політетрафторетилен, полиметил-метакрилат (ПММ, оргскло) та ін, при нагріванні до температури плавлення не втрачають своїх пластичних властивостей. Тому їх називають термопластами. При подальшому підвищенні температури вони плавляться і потім ланцюг макромолекули поступово розпадається на окремі ланки. Зважаючи на те що молекулярна маса кінцевих продуктів розкладання багато менше маси полімеру, вони на відміну від полімеру знаходяться при температурі розкладання в газовій фазі. Якщо розпад відбувається по зв'язках, що з'єднує мономерні ланки, реакція розпаду називається деполімеризації. Якщо в результаті виходять більш складні продукти, не мономери, то говорять про термодеструкції полімеру. Прикладом реакції деполімеризації може служити розкладання фторопласту-4, починаючи з 670 К, а термодеструкція – розкладання поліетилену починаючи з 570 К, в середньому дорівнюють 50, тобто середня молекулярна маса продуктів розпаду близька до 700. Процес термічної деструкції полімерів являє собою сукупність гомогенних та гетерогенних хімічних реакцій і фазових перетворень, що супроводжуються зазвичай поглинанням тепла і втратою маси за рахунок виділення летких продуктів розкладу.

Додаткова інформація: в будь-яких будівлях і спорудах, висота яких становить два і більше поверхи, невід'ємним атрибутом є сходи, а значить, і перила, покликані забезпечити безпеку життю і здоров'ю людини. У наші дні цей атрибут інтер'єру має не лише практичне, а й естетичне значення, будучи крім усього іншого ще й самостійним елементом інтер'єру.

25 вересня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru