Мережева модель. Поняття про мережевий плануванні та управлінні в будівництві

До теперішнього часу основною моделлю керованих систем служать прості графічні методи у вигляді графіків Ганта – календарні лінійні графіки, на яких в масштабах часу показують послідовність і терміни виконання робіт. Застосовувані рідше циклограми показують хід робіт у вигляді похилих ліній у системі координат і є по суті різновидом лінійного графіка. Лінійний графік простий у виконанні і наочно показує хід роботи. Однак він не може відобразити складність модельованого в ньому процесу – форма моделі вступає в протиріччя з її змістом. У лінійному графіку динамічна система будівництва представлена статичної схемою, яка, у кращому випадку, може тільки відобразити положення на об'єкті, що склалося в якийсь певний момент.

Звідси, основними недоліками лінійних графіків є: 1) відсутність наочно позначених взаємозв'язків між окремими операціями (роботами); залежність робіт, покладена в основу графіка, виявляється упорядником тільки один раз в процесі роботи над графіком (моделлю); в результаті такого підходу закладені в графіці технологічні і організаційні рішення, що прийняли постійну форму, втрачають своє практичне значення незабаром після початку їх реалізації; 2) негнучкість, жорсткість структури лінійного графіка, складність його коректування при зміні умов; необхідність багаторазового пересоставления, яке, як правило, через відсутність часу не може бути виконано; 3) складність варіантної проробки і обмежена можливість прогнозування ходу робіт; 4) складність застосування сучасних математичних методів і ЕОМ для механізації розрахунків параметрів графіків.

Всі перераховані недоліки знижують ефективність процесу управління при використанні лінійних графіків. Мережева модель вільна від цих недоліків і дозволяє формалізувати розрахунки для передачі їх на ЕОМ. В основі мережевого планування лежить теорія графів – розділ сучасної математики, що сформувався в якості самостійного в післявоєнний період. Графом називається геометрична фігура, що складається з кінцевого або нескінченного безлічі точок і з'єднують ці точки ліній. У графі розрізняють точки, звані вершинами графа, і з'єднують їх лінії. Ці лінії носять назву ребер, якщо вони не орієнтовані, і дуг, коли лінії мають напрямок. У мережній моделі застосовують орієнтовані графи, тобто фігури, що складаються з вершин і дуг. Прикладами застосування графів можуть слугувати різні карти, схеми, діаграми і т. п. Вершинами в цих випадках є: населені пункти (в географічних картах), джерела електропостачання і споживачі (в електричних системах), обсяги ресурсів, кількість робочої сили (в графіках- діаграмах). В даний час методи мережевого планування і управління (СПУ) широко використовуються в плануванні та управлінні будівельного виробництва.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru