Металевий калориметр

Металевий калориметр, розміщений під теплозахисним покриттям і відділений від державки моделі повітряним зазором або шаром легкої теплоізоляції, відіграє подвійну роль. З одного боку, він вирівнює і осредняемого температурне поле, суттєво збільшуючи стабільність експериментальних даних, з іншого – має великою тепловою інерцією, у порівнянні з якою можна знехтувати акумулюючої здатністю клейового з'єднання (під акумулюючої здатністю розуміється твір товщини шару на його щільність і теплоємність). Верхній температурний межа застосування такої вимірювальної системи обумовлений адгезійною міцністю клейового з'єднання. Як тільки з ростом температури між металевим і теплозахисним шарами з'явиться повітряний зазор, експеримент повинен бути припинений через порушення монолітності системи. По температурі металевого калориметра, незважаючи на її мале абсолютне значення, можна судити про величину коефіцієнта теплопровідності теплозахисного шару при температурах, в два-три рази перевищують температуру калориметра.

Природно, достовірність отриманої інформації набагато зростає, якщо відомі дві перші низькотемпературні «сходинки» кусочно-постійної апроксимації коефіцієнта теплопровідності: початкове значення, що характеризує теплопровідність матеріалу до початку термічного розкладання органічних компонент, і кінцеве, що дає рівень теплопровідності по завершенні цього розкладання. Важливо відзначити, що для більшості органічних зв'язуючих розкладання закінчується раніше, ніж почне проявлятися вплив променевого переносу в порах. Тому для визначення коефіцієнта теплопровідності матеріалу після завершення реакції розкладу можна використовувати співвідношення між величиною пористості і коефіцієнтом.

Таким чином, завдання вимірювання теплофізичних властивостей і насамперед коефіцієнта теплопровідності зведена до порівняння розрахункових залежностей температури металевого калориметра і результатів вимірів, причому в розрахунках варіюється величина одного або двох рівнів кусочно-постійної апроксимації в діапазоні температур вище 1300 К. Зауважимо, що всі інші вихідні параметри розрахунку, такі як швидкість руйнування або температура разрушающейся поверхні, повинні повністю відповідати експериментальним даним. Зазвичай задаються також залежності щільності та теплоємності матеріалу від температури.

Додаткова інформація: у багатьох приватних будинках і заміських котеджах проблема забезпечення якісної системи каналізації вирішується за допомогою монтажу унікальних локальних очисних споруд. Головним принципом споруд Септик Топас є руйнування за допомогою аеробних мікроорганізмів будь-яких органічних речовин, що надходять по каналізаційних трубах.

26 серпня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru