Метод підпорядкування. Матеріальні санкції

Метод підпорядкування характерний для взаємин організацій та осіб, які перебувають на різних щаблях однієї ієрархічної драбини. Наприклад, трест стверджує будівельному управлінню, що входить до його складу, план будівельно-монтажних робіт. Метод узгодження характерний для рівноправних сторін правових відносин, наприклад, при укладенні договірних відносин. Метод рекомендацій використовується в основному для державного регулювання кооперативних організацій (наприклад, міжколгоспних будівельних об'єднань), але часто застосовується і в практиці управління державними підприємствами. Наприклад, рекомендації будівельних міністерств щодо впровадження бригадного госпрозрахунку.

Санкції. Обов'язковість дотримання правових норм передбачає певні санкції – відповідальність за їх невиконання. За характером впливу розрізняють санкції матеріальні, дисциплінарні, адміністративні та кримінально-правові. Матеріальні санкції – відповідальність підприємства (організації, установи) або посадової особи за результати господарської діяльності. Матеріальна відповідальність виражається в штрафах, пені, неустойки і т. д. Дисциплінарна відповідальність виникає у разі порушення працівником своїх службових обов'язків. У цьому випадку санкція може виразитися в зауваженні, догану, переведення на нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу, звільнення і т. д. Дисциплінарне стягнення накладається вищестоящим посадовою особою або органом управління.

Адміністративна відповідальність виявляється в попередженні, накладення адміністративного штрафу, у тимчасовому позбавленні деяких спеціальних прав і ряду інших заходів. Адміністративна санкція виходить від органу, з яким піддається покаранню особа не пов'язана відносинами співпідпорядкованості, наприклад накладення штрафу адміністративної інспекцією, позбавлення водійських прав Державтоінспекцією і т. п. До кримінальної відповідальності посадові особи притягуються в судовому порядку за вчинення господарських злочинів, таких, як приписки і спотворення звітності, випуск недоброякісної продукції і т. д. або посадових злочинів: зловживання владою, недбальство, хабарництво та ін

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru