Місцеві матеріали

В даний час не існує єдиної загальносоюзної номенклатури місцевих будівельних матеріалів. Переважно місцевими матеріалами називають цегла та інші стінові матеріали, вапно, гіпс, крейда, камінь бутовий, щебінь, гравій, камінь вапняковий, гіпсові перегородкові плити. Іншими словами це матеріали, які виробляються виключно в ареалі одній місцевості, до них не належить деревина і клеєний брус адресу яких може бути будь-яким на території Російської Федерації. Як правило, до групи місцевих будівельних матеріалів відносяться в першу чергу матеріали, на які в республіках, краях, областях і містах складаються щорічні баланси і розрахунки потреби на капітальне будівництво, капітальний ремонт та виробничо-експлуатаційні потреби. На основі зазначених балансів місцеві планові органи розподіляють місцеві будівельні матеріали з урахуванням всіх підприємств і організацій, що знаходяться на території даної республіки (області, міста) незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Таким чином, з точки зору організації управління промислові підприємства з виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій можуть перебувати в підпорядкуванні однієї з наступних систем:
– союзно-республіканського міністерства будівельних матеріалів СРСР;
– будівельних міністерств і відомств;
– небудівельних міністерств і відомств;
– виконкомів місцевих Рад.

Основна частина заводів з виробництва збірних залізобетонних конструкцій і виробів, значна частина підприємств стінових матеріалів, місцевих в'яжучих, заповнювачів і утеплювачів, а також комбінатів деревообробки знаходиться в системі підрядних будівельних міністерств (Мінтяжстроя СРСР, Мінпром-ладу СРСР, Мінбуду СРСР та ін.)

У деяких республіканських будівельних міністерствах, главках і територіальних управліннях будівництва організовані управління (комбінати, трести) будівельної індустрії для керівництва підприємствами, що виготовляють різні конструкції та вироби – залізобетонні, металеві, дерев'яні. За наявності декількох підприємств, які виробляють однорідну продукцію, організовуються спеціалізовані трести, підлеглі управлінню будіндустрії.

12 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru