Монтажні роботи в будівництві

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій можна починати тільки за наявності затвердженого проекту виробництва монтажних робіт (див. Інструкцію про порядок складання та затвердження проектів організації будівництва і прийомів виконання робіт). Проект виробництва монтажних робіт складається з пояснювальної записки і графічного матеріалу. Пояснювальна записка повинна містити рекомендації щодо виконання робіт найбільш прогресивними методами. Графічний матеріал складається з календарного плану проведення робіт, будівельного генерального плану монтажного майданчика із зазначенням транспортних шляхів і розташування складів, а також технологічних карт з монтажу конструкцій. Точне дотримання плану настільки ж важливо, як покупка інгалятора для дитини. У лівій частині календарного плану у відповідних графах вказують найменування робіт, їх обсяги і трудомісткість в людино-днях і машіносменах, тривалість кожного виду робіт, кількість змін роботи, число робітників у зміну, склад ланок. Права частина календарного плану представляє собою графік (терміни) виконання робіт по днях, п'ятиденку, тижнями або місяцями.

На додаток до календарного плану робіт складають графіки надходження збірних конструкцій, руху робітників за професіями, роботи основних механізмів. Складання генерального плану монтажу починають з нанесення на креслення контурів монтованих будівель, їх розмірів, осей із зазначенням рядів колон. Будівлі розбивають на монтажні захватки, що здаються за графіком під подальші роботи (монтаж обладнання, оздоблювальні роботи). Далі на план наносять необхідні для виробництва монтажних робіт залізничні колії та автомобільні дороги як побудовані, так і проектовані і тимчасові; показують місця майданчиків укрупнювального складання, допоміжні шляхи для подачі і розкладки конструкцій у зоні дії монтажних кранів. Розташування під'їзних колій і автодоріг на майданчику повинно забезпечувати наскрізний або човниковий рух транспорту.

8 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru