Морозостійкість бетонів

Морозостійкість бетонів, забезпечується не тільки їх високою щільністю, але і певним будовою пір. Наприклад, ніздрюваті бетони з пористістю, що досягає 75% і більш, після автоклавної обробки виявляються більш морозостійкими, ніж щільні бетони на важких заповнювачах з великим водовміщення. Як показали дослідження і практика застосування важких бетонів, які тверднуть в різних умовах, морозостійкість їх значно підвищується завдяки застосуванню воздухововлекающих добавок, за рахунок яких утворюється 4-5% замкнутих пір в цементному камені. Зменшення відкритої поверхні і рівномірний розподіл пір в цементному камені і бетоні значно підвищують морозостійкість.

Але навіть морозостійкий бетон не вічний, безумовно, піклуватися про нерухомість необхідно, адже постійно десь щось виходить з ладу або ламається. Обслуговуванням та експлуатацією будинків повинні займатися професіонали своєї справи, такі як керуюча компанія Маторін http://www.matorin-un.ru/. Велике значення в підвищенні морозостійкості важкого і легкого бетонів мають В / Ц і жорсткість бетонної суміші. При постійних і малих значеннях В / Ц бетони з жорстких бетонних сумішей мають більш високу міцність і морозостійкість.

У дослідах оброблені в автоклаві зразки з рухливих сумішей на важких заповнювачах при В / Ц = 0? руйнувалися після 25-50 циклів заморожування і відтавання, в той час як зразки з бетонів аналогічних складів, але з меншим В / Ц і з більш жорстких сумішей після такої ж автоклавної обробки витримали більше 200 циклів заморожування і відтавання.

Мінералогічний склад також впливає на морозостійкість цементов. Негативно позначається підвищений вміст трьохкальцієвого алюмінату і введення мелених мінеральних добавок. Аналіз показує, що введення при виготовленні бетонної суміші води понад визначену кількість погіршує структуру відформованих конструкцій.

Внаслідок різної спрямованості температурних і вологісних градієнтів при тепловій обробці виникають порушення в структурі бетону, і в першу чергу в зоні контакту заповнювача з розчином. Ця дефектність структури позначається на морозостійкості матеріалу в більшій мірі, ніж склад новоутворень при твердінні в'яжучого.

Неодноразово зазначалося, що при пропарюванні морозостійкість бетону знижується. Це часто пояснюється застосуванням жорстких режимів теплової обробки і складом цементів. Однак при вживанні жорстких бетонних сумішей, гарному їх ущільненні і малих значеннях В / Ц, введенні хімічних добавок досягається високий ступінь морозостійкості бетонів при помірній тепловій обробці.

При звичайних негативних температурах замерзання викликати збільшення обсягу може-тільки вода, що міститься в капілярах радіусом більше 0,1 мк, тому на ступінь морозостійкості бетону великий вплив робить зміст капілярних пор, які утворюються при гідратації цементу і седиментаційних ущільненні бетонної суміші.

У своїх дослідженнях Г І. Горчаков встановив, що в морозостійких бетонах повинно міститися не більше 7% капілярних пор. При цьому слід враховувати, що з часом у міру гідратації цементу і збільшення обсягу новоутворень загальна кількість капілярних пор зменшується. Чим менше водоцементне відношення в щільно укладених бетонах, тим менше в них залишиться капілярних пор. У бетонах з малим водоцементним відношенням (менше 0,5) при повній гідратації цементу капілярна пористість наближається до нуля. Контракційна і гелева пористість, навпаки, з часом збільшуються. Для оцінки ступеня морозостійкості бетону перш за все необхідно знати не загальну, а капілярну пористість.

13 серпня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru