Надходження команд в ЕОМ

До початку чергового такту відповідна команда надходить у блок керування ЕОМ, який шляхом автоматичного перемикання наявних схем реалізує потрібну арифметичну або логічну операцію. Виконання елементів програм носить часто циклічний характер і скорочення часу рішення здійснюється за рахунок використання стандартних і циклічних підпрограм. При блоковому методі програмування програма розбивається на блоки і кожен блок програмується окремо і в подальшому знову об'єднується в єдину програму. Такий метод полегшує відладку і збільшує гнучкість програми, так як при невеликих змінах завдання можна обмежитися переробкою тільки одного або декількох блоків.

На перших етапах впровадження ЕОМ програмування здійснювалося на мові команд кожного типу ЕОМ. У подальшому з'явилися методи автоматизації процесів програмування, що дозволяють вводити в машину не робочу програму, розписану на машинній мові, а скорочену інформацію про програму, що підлягає подальшій розшифровці всередині самої ЕОМ. Використовується також метод бібліотечних підпрограм, де по ходу рішення задачі застосовуються заздалегідь розроблені підпрограми за допомогою певних команд, передбачених в основній програмі. При автоматичному програмуванні раціональне використання бібліотек стандартних програм і підпрограм, що зберігаються в пам'яті ЕОМ, здійснюється за допомогою компілюється і інтерпретують систем. Компілюється система складається з бібліотеки стандартних програм, каталогу бібліотеки і компілює програму, яка здійснює виклик і розміщення відповідної стандартної програми та ув'язку її з основною програмою. Інтерпретує програма, що зберігається в пам'яті машини, здійснює послідовний перегляд і виконання команд основної програми.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru