Наказ Росземкадастра від 2 жовтня 2002 n п327

Наказ Росземкадастра від 2 жовтня 2002 n п327

Наказ Росземкадастра від 2 жовтня 2002 року N П/327 «Про Затверджено Вимоги до оформлення документів про межування, які подаються для постановки земляних ділянок на муніципальний кадастровий облік»

Наказ Росземкадастра від 2 жовтня 2002 року N П/327

«Про Затверджено Вимоги до оформлення документів про межування,

подаються для постановки земляних ділянок на муніципальний

кадастровий облік »

З метою реалізації положень Федерального закону від 2 січня 2000

N 28-ФЗ «Про муніципальному земляному кадастр» * і в зв'язку з введенням в

дію Земляного кодексу Російської Федерації, накази:

1. Затвердити вимоги до оформлення документів про

межування, які подаються для постановки земляних ділянок на

муніципальний кадастровий облік.

2. Установити, що цею наказ набирає чинності після Закінчення

одного місяця після дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням наказу Залишани за собою.

1-ий заступник керуючого BCКіслов

______________________________

* Збори законодавства Російської Федерації, 2000, N 2, ст.149.

Зареєстровано # в Мін'юсті РФ 13 листопада 2002

Реєстраційний N 3911

Вимоги

до оформлення документів про межування, які подаються для постановки

земляних ділянок на муніципальний кадастровий облік

(Утв. наказом Росземкадастра від 2 жовтня 2002 року N П/327)

Загальні положення

Про перевірку документів, які подаються для муніципального кадастрового

ОБЛІКУ земляних ділянок дев. лист Росземкадастра від 11 квітня 2003

N СС/272

1. Відповідно до Федеральним законом «Про муніципальному земляному

кадастр «* для проведення муніципального кадастрового обліку земляних

ділянок органі державної влади, органі місцевого самоврядування,

уповноважені правовласником або уповноважені правовласником

земляних ділянок особини подаються в органи, що здійснюють діяльність з

ведення муніципального земляного кадастру, заявки,

правовстановлюючі документи на земельну ділянку, документи про

межування земляних ділянок.

Дев Порядок ведення муніципального реєстру земель кадастрового

району. Розділ «Земельні ділянки», затверджених наказом

Росземкадастра від 15 червня 2001 N П/119

Окреслені документи повінню буті належности чином оформлені.

2. Цей документ встановлює вимоги до оформлення

документів про межування (склад, форми документів, правила внесення

відомостей), що включаються до складу документів муніципального земляного

кадастру при муніципальному кадастровому ОБЛІКУ земляних ділянок.

Загальні вимоги до змісту та оформлення Опіс земляних ділянок

3. Документи про межування, що подаються для постановки земляних

ділянок на муніципальний кадастровий облік, також для внесення в

муніципальний земляний кадастр уточнення відомостей про раніше врахованих

земляних ділянок та (або) відомостей про сформованих частин земляних

ділянок оформляються у вігляді Опіс земляних ділянок.

4. Опис земляних ділянок (далі – Опис) # являє собою

документ, оформленню на підставі матеріалів межування і (чи) іншої

землевпорядної документації про Формування Знову Освіта

(Утворення нових) земляних ділянок або уточнення відомостей про раніше

врахованих земляних ділянках. При оформленні Описаний використовуеться

містобудівна і Інша документація, яка містить потрібні для

муніципального кадастрового обліку земельних ділянок Відомості.

5. Для всіх земляних ділянок, які утворюються відразу при

поділі (перерозподіл) раніше врахованих земляних ділянок, або

Для всіх суміжних земляних ділянок, межуеміх відразу з метою

уточнення наявного відомостей муніципального земляного кадастру,

оформляється Одне Опіс.

6. Опис повинен містіті Відомості про Місце розташування, площі,

категорії земель і дозволеного Використання земляних ділянок, також

опис меж земляних ділянок та їх окремих частин.

7. Опис Складається з розділів і підрозділів, що включаються до Єдиного

муніципальний реєстр земель при постановці земляних ділянок на

муніципальний кадастровий облік або при внесенні змін у відомості

муніципального земляного кадастру про раніше врахованих земляних ділянках.

Не рахуючи розділів (підрозділів) до складу Описи входять Титульний лист і

Додаток, Включаються до кадастрових праворуч.

Склад Описи та Зміст Його розділів наведені в додатку 1.

8. Титульний лист, Розділ «Креслення земляних ділянок» та Додаток

оформляються на паперовому носії. Розділи «Опис меж» і «Відомості

про земляного ділянці «оформляються на Картонний ту (чи) Електрон

носіях у форматі, визначеному Росземкадастра.

9. Оформлення Описи на паперовому носії може виконуватися з

застосуванням засобів комп'ютерної графіки, також ручним або

комбінованому методом. Внесення текстових відомостей вручну (від руки)

проводитися розбірліво тушшю, чорнилом або пастою Синь кольору.

Друкарські помилки, підчісткі, приписки, закреслені слова та Інші, не обумовлені в

документах Виправлення не допускаються. Виконання Креслення земляних

ділянок олівцем НЕ допускається. Усі записи, за вінятком

обумовлених варіанту, віробляються російському мовою. Числа запісуються

арабському цифрами.

10. Коженов Розділ (підрозділ) Описи оформляється на аркуші формату

А4. Креслення земляних ділянок може оформлятіся на аркуші формату A3. У

випадках, якщо вносяться до Розділ (підрозділ) Відомості НЕ поміщаються на одному

листи, допускається розташовувати їх на кількох Ліста. У цьому варіанту

в центрі верхнього поля шкірного аркуша проставляється порядковий номер

аркуша розділу (підрозділу) i через дріб повну кількість аркушів розділу

(Підрозділи).

11. Розділи Описи (у тому числі складові їх підрозділі),

Титульний аркуш та Додаток поміщаються в окремі файлові папки,

які оснащуються в швідкозшівач у подальшій послідовності:

– Титульний лист;

– Креслення земляних ділянок;

– Опис меж;

– Відомості про земляних ділянках (у порядку зростання умовно

позначені земляних ділянок);

– Додаток.

Вимоги до оформлення титульного аркуша

12. Титульний аркуш містить наступні реквізити:

– Найменування документа (Опіс земляних ділянок);

– Найменування особини віконував підготовку документів про межування

(Скорочена назва організації або ПІБ підприємця без

освіти Юридичної особи);

– Найменування замовника (скорочене найменування організації або

ПІБ фізичної особи);

– Список розділів, підрозділів і кількість аркушів у їх (розділи

ідентіфікуються їх назв, підрозділі – словами «земельна ділянка»

і Далі записом, наведеної в рядку «5" форми "Ф.1.1");

– реквізити кадастрового плану земельної ділянки (місцевості),

Відомості Якого Використання в Властивості кадастрової бази

(Найменування, дата і номер реєстрації);

– реквізити топографічної або тематічноі карти (плану), Відомості

якої Використання в Властивості топографічної бази (реквізити,

передбачені для індивідуалізація застосовання документа);

– Дізнайтеся про координат, застосованої при визначення

координат Межов символів (найменування, номер використаних пт);

– свідчать підписи;

– полі службово відміток встанови, що виробляє

муніципальний кадастровий облік земельних ділянок (низом аркуша більш

10 см).

13. У реквізит «свідчать підписи» Описи проставляються

підпису особини, яка склала Опіс, і особини представляє документи на

муніципальний кадастровий облік земельних ділянок. Підписи включаються в

для себе особистий підпис, розшифровка особистого підпису у вігляді ініціалів та

прізвища, також дату підписання документа. У разі підготовки опису

юридичною особою, підпис посадової особи, повноважного засвідчувати

Опис, завіряється печаткою організації.

Вимоги до оформлення розділу «Креслення земляних ділянок»

14. Креслення земляних ділянок (далі – креслення) містить наступні

реквізити:

– Найменування документа;

– Найменування розділу документа;

– номер кадастрового кварталу;

– номер Конфігурації;

– зображення.

15. У реквізит «номер кадастрового кварталу» приводитися номер

кадастрового кварталу, в межах якого розміщений земляний ділянка,

з'явилися джерелом для утворення нових або відомості про яких

уточнені в підсумку проведення межування.

16. Номер Конфігурації являє собою службову реєстраційну

запис, віконувану при постановці земляних ділянок на муніципальний

кадастровий облік (або внесення уточнення відомостей про раніше врахованих

земляних ділянках) i при складанні Креслення НЕ заповнюється.

17. Зображення Креслення Складається з кадастрової базі і спрямованого на певну тематику

змісту.

18. Кадастровий база відображається на підставі відомостей

кадастрового плану земельної ділянки (місцевості), що заходити до складу

вихідних даніх при проведенні землеустрою, і являє собою

копіювання вмісту поля рядки «3» розділу «В.2" (віключаючі опис

умовно символів).

ЯКЩО при землевпорядні роботи визначення координат Межов

символів не робиться, а складалося опис, засноване на Відомостях

топографічної або тематічноі карти (плану), кадастровий база

зображення Креслення відображається вігляді, поєднаному з топографічною

Частина змісту шматка Впровадження картографічного

твору.

19. Тематичність Зміст зображення Креслення являє собою

зроблені при землеустрій Відомості про освічених раніше

врахованих земляних ділянок, на які накладаються Обтяження або

яких утворюються нові земляні ділянки.

Окреслені відомості включаються:

– графічне зображення (схематично) Місця розташування Всіх Знову

Утворення при землеустрій Вузловий і поворотних точок, також

ділянок кордонів;

– умовні позначені сформованих частин земляних ділянок;

– умовні позначені припиняє існування земляних ділянок;

– умовні позначені припиняє існування Вузловий і

поворотні точок меж.

При підготовці Описи з метою внесення до муніципальний земляний

кадастр уточнення відомостей про раніше врахованих земляних ділянках

тематичність змістом є зображення кордонів земельної ділянки,

Отримання при межування.

20. Тематичність Зміст відображається із застосуванням особливих

умовно символів і написа, опис яких наведено в додатку 2.

21. Зображення обмежується внутрішньої рамкою, на якій

відображаються позначені частин Ситки розподілу зображення черговий

кадастрової карти. Під збережений вказується чисельного масштаб довжина і

схема розташування аркушів (якщо Креслення робиться на кількох

Ліста). Опис застосовання умовно символів на креслення не наводиться.

22. Вісь абсцис зображення розташовується на аркуші вертикально.

23. Приклад дизайну розділу «Креслення земляних ділянок» наведені в

Додаток 3.

Вимоги до оформлення розділу «Опис меж»

24. У Розділ «Опис меж» вносяться текстові Відомості про Всіх

Знову Утворення при землеустрій і відбитих на креслення вузлів і

Поворотна точка, також ділянках кордонів.

Вносяться Відомості повінню дозволяти візначіті становище на місцевості

(Відновіті) Межі знову земляних ділянок, Підлягають

муніципальному кадастровому ОБЛІКУ, або земляних ділянок, межування

яких проводилося з метою внесення до муніципальний земляний

кадастр уточнення відомостей.

25. У Розділ вносяться також відомості про умовно позначені Вузловий

і поворотних точок, ділянок кордонів, що припиняє існування при

постановці Знову Освіта земляних ділянок на муніципальний

кадастровий облік, або внесення уточнення відомостей про раніше врахованих

земляних ділянках.

26. Розділ «Опис меж» містить Такі реквізити:

– Найменування документа;

– Найменування розділу документа;

– номер кадастрового кварталу;

– номер Конфігурації;

– Відомості про знову і припиняє існування Вузловий

і поворотною точкою кордонів;

– Відомості про знову і припиняє існування ділянках

кордонів;

– Абрис Вузловий і поворотних точок меж.

Дев також лист Росземкадастра від 2 квітня 2003. N СС/233

«Роз'яснення з Вимоги до оформлення документів про межування»

Приклад дизайну розділу «Опис меж» наведені в додатку 4.

27. У реквізит «номер кадастрового кварталу» приводитися номер

кадастрового кварталу, в межах якого розміщений земляний ділянка,

з'явилися джерелом для утворення нових або відомості про яких

уточнені в підсумку проведення межування.

28. Номер Конфігурації являє собою службову реєстраційну

запис, віконувану при постановці земляних ділянок на муніципальний

кадастровий облік (або внесення уточнення відомостей про раніше врахованих

земляних ділянках), і при складанні Описи кордонів НЕ заповнюється.

29. Реквізит «Відомості про знову і припиняють

існування Вузловий та поворотною точкою між «оформляється у вігляді

таблиці. Рядки таблиці заповнюються у подальшій послідовності:

– Відомості про Усіх Знову Освіта Вузловий та поворотною точкою

меж (у порядку приймаються на кресленні умовно позначені)

– Відомості про Усіх припиняє існування Вузловий і поворотні

точках меж раніше врахованих земляних ділянок (вносяться Тільки їх

умовні позначені в порядку зростання номерів).

30. У графу «Координати» запісуються Значення плоских прямокутних

координат Межов символів. Значення координат запісуються з округленням

до 0,01 м.

31. У графу «f» запісуються похібкі Відновлення становища на

місцевості (повторного закріплення на підставі відомостей муніципального

земляного кадастру) Вузловий і поворотних точок меж.

Окреслені Значення повінню буті НЕ гірше допустимих середніх

квадратических похібок визначення положення Межов символів

Щодо пт опорної межової мережі, встановлених належними

технічними вмів і вимоги проведення землеустрою при

утворення нових та впорядкування наявних земляних ділянок, також

при їх межування. ЯКЩО координати Межов символів визначеня з Меншем

точністю, то належні записи в таблиці реквізитів «Відомості про

Знову і припиняє існування Вузловий і поворотні

точках кордонів «віробляються чорнилом або пастою червонуватого кольору

(Допускається відділення або підкреслення позначеним Запис маркером

червонуватого кольору).

32. У графу «Опис закріплення точки» запісуеться тип Межов

знака.

33. Реквізит «Відомості про знову і припиняють

існування ділянках кордонів "оформляється у вігляді таблиці. Рядки таблиці

заповнюються у подальшій послідовності:

– умовні позначені і описи Знову Освіта ділянок кордонів;

– умовні позначені і опису ділянок кордонів, положення

яких уточнено за результатами межування;

– анульовані умовні позначені ділянки кордонів, положення

яких уточнено за результатами межування;

– умовні позначені припиняє існування ділянок кордонів.

34. Умовно позначені ділянки кордону приводитися у вігляді

почергової запису, що складається з номера Першої граничної точки,

роздільнік «-» (тире) i Номери Другий граничної точки. В ЯКОСТІ Першої

граничної точки запісуеться:

– менша номер Знову утвореної точки меж (якщо граничних

точками є знову крапки);

– номер наявної точки меж (якщо граничними точками є

Знову утворена і існуюча точки);

– менша номер наявної точки меж (якщо граничними точками

є наявні точки).

35. Значення довжина ділянок кордонів запісуються з округленням до 0,01

м, а значення дірекційній кутів – з округленням до 0,1 хвилинки.

36. У графі «ДельтаS_доп» навідні Допустимі розбіжності в

Визначення довжина ділянок кордонів при їх повторному (контрольному)

виміри.

37. У графу «Опис проходження кордону» запісуеться:

– опис тихий географічних об'єктів місцевості, по яких проходитиме

межа, якщо межі візначаліся проходять по живих урочищам або

лінійних споруд;

– ставиться прочерк, якщо ділянки кордону візначаліся у вігляді прямих

ліній, що з'єднують межові знаки;

– для ділянок кордонів, положення яких НЕ візначалося, графа НЕ

заповнюється.

38. ЯКЩО довжина ділянок кордонів візначаліся картометрічніх

способами, то ВСЕ Відомості про ці ділянки кордону запісуються в таблиці

Реквізити «Відомості про знову і припиняє існування

ділянках кордонів «чорнилом або пастою червонуватого кольору. До графічних

«ДельтаS_доп» в цьому варіанту запісуеться фактична похібка

визначення довжини ділянки кордону.

39. Графи «кадастровий запис» створені для внесення Запис у

процесі муніципального кадастрового ОБЛІКУ і при оформленні документів

про межування НЕ заповнюються.

40. У реквізит «Абріс Вузловий і поворотних точок меж» навідних

абриси для визначення положення на місцевості знову точок

кордонів. На Абріс вказують Значення віміряніх відстані більше

до трьох орієнтир – точні контури і об'єктів місцевості (куту будівель,

колодязі підземних комунікацій, стовпи електроліній, перехрестя

Покращене грунтових доріг тощо).

Вимоги до оформлення розділу «Відомості про земляних ділянках»

41. Розділ «Відомості про земляних ділянках» складається з підрозділів.

Коженов підрозділ містить відомості про одному земляному ділянці і

оформляється на бланках форм «Ф.1.1" – «Ф.1.3" розділу «Земельні ділянки»

муніципального реєстру земель кадастрового району в узгодженні з

нормами, встановленого для ведення муніципального реєстру земель

кадастрового району **, з урахуванням особливая, встановлених справжнім

документом.

42. При внесенні Записи в форму «Загальні Відомості» (Ф.1.1):

– НЕ підлягають заповнювання рядки 1.1, 2, 3, 4, 10, 12 (крім

варіанту, передбачених п.31 реальних Вимоги), 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21;

– у рядку 5 «Попередні номери» зазначаються номер земляного

ділянок, що є джерелом утворення Новітньої земляного ділянки.

ЯКЩО позначеним в рядку «5" земляний ділянка увійшов до нового ділянка

Почасти, після його номера Додатковий в дужках запісуеться

наведені на кресленні позначені тієї Його частини, яка включається в

Знову Освіта ділянку. При заповненні підрозділу на земляний

ділянка, відомості про який підлягають уточненню за результатами межування,

у рядку «5" у дужках вказується його кадастровий номер;

– у рядку 11 «фактичність Впровадження / вдачу діяльності /"

вказується вид дозволеного Впровадження, самостійно обраному |

Заявником з передбачених поділу територій. На підставі

Додатки, що містить розрахунок граничних (малі) розмірів

земляного ділянки, після внесеного тексту Додатковий в дужках

вказується значення І Одиниця вімірювання мало допустимих площі,

при якій земляний ділянка може використовуват по даному

дозволеного Впровадження без перекладу в іншу категорію земель;

– у рядку 13 «Площа (уточнена)" після внесення значень

величини площі також Додатковий вказується допустима похібка

визначення площі, Обчислено в установленому порядку. У випадках,

передбачених п.31 реальних Вимоги, значення обчісленоі площі

земляного ділянки запісуеться в рядок 12 «Площа (декларована)»,

при всьому цьому допустима похібка визначення площі НЕ вказується.

43. Приклад заповнювання форми «Ф.1.1" наведені в додатку 5.

44. Форма «Відомості про права» (Ф.1.2) заповнюється у разі проведення

межування раніше врахованого земляного ділянки, з метою внесення до

муніципальний земляний кадастру відомостей, що дозволяють абсолютно точно

віділіті Його з інших об'єктів нерухомого майна. При внесенні

Запис у форму не підлягають заповнювання рядки 1, 2, 4.

45. Форма «Відомості про ЧАСТИНА і Обтяження» (Ф.1.3) заповнюється при

наявності навантаженість (обмежень) на весь земляний ділянка або його

окремі частини, що підлягають відображенню в муніципальному реєстрі земель

кадастрового району, або наявності на земляному ділянці іншого об'єкту

нерухомого майна. У форму вносяться відомості про всіх Обтяження і

Частина в межах однієї земельної ділянки. При всьому цьому НЕ підлягають

заповнювання рядки 1, 2, 4 і графічним 4, 5, 6, 7 таблиці 3.

______________________________

* Федеральний закон «Про муніципальному земляному кадастр» від

2.01.2000 р. N 28-ФЗ (Збори законодавства Російської Федерації,

2000, N 2, ст.149).

** Порядок ведення муніципального реєстру земель кадастрового

району Затверджено наказом Росземкадастра від 15 червня 2001 року N П/119

(Зареєстровано в Мін'юсті РФ 20 червня 2001, Реєстраційний N

2753).

Додаток 1

Склад розділів Описи земляних ділянок

| Найменування | Основний Зміст |

| Розділу | |

| Креслення земляних | Графічне опис земляних ділянок та їх частин у |

| Ділянок | обсязі, потрібному для внесення цих відомостей до |

| | Муніципальний реєстр земель кадастрового району |

| Опис меж | Текстовий опис стану на території Всіх |

| | Освіта при межування ділянок кордонів, показання |

| | На кресленні кордонів земляних ділянок в обсязі, |

| | Потрібному для внесення цих відомостей до |

| | Муніципальний реєстр земель кадастрового району |

| Відомості про | Опіс чорт земляних ділянок в обсязі, |

| Земляних | передбаченому для внесення цих відомостей до |

| Ділянка | муніципального реєстру земель кадастрового району |

| Додаток * | Розрахунок граничних (малі) розмірів земляних |

| | Дач, за яких вони можут буті використаних по |

| | Избранном | дозволеного Впровадження без перекладу в |

| | Землі іншої категорії |

______________________________

* Додаток НЕ оформляється для земляних ділянок, граничні

(Малі) розмірі яких встановлені відповідно до п.1 ст.33

Земляного кодексу Російської Федерації.

Додаток 2

Дев графічний об'єкт "Таблиця 1. Особливі умовні знаки»

Дев графічний об'єкт "Таблиця 2. Напис»

Додаток 3

(Довідкової)

Дев графічний об'єкт "Приклад дизайну розділу» Креслення земляних

ділянок »

Додаток 4

(Довідкової)

Дев графічний об'єкт "Приклад дизайну розділу» Опис меж «1/2

Дев графічний об'єкт "Приклад дизайну розділу» Опис меж «2/2

Додаток 5

(Довідкової)

Дев графічний об'єкт "Приклад дизайну підрозділи» Відомості про

земляних ділянках »

будова бетонного паркануфото

Джерело: gradostroitel.com.ua