Необхідність централізації органів управління замовників

Необхідність централізації органів управління замовників у житлово-цивільному будівництві підкреслюється в постанові Партії і Уряду, присвяченому Орловському методу безперервного планування. Замовниками всього промислового і значної частини житлово-цивільного будівництва є промислові та інші міністерства і відомства. Для цієї мети в їх складі є головні управління проектування і капітального будівництва (ГУКБ і ГУПіКС), на які покладено керівництво організацією капітального будівництва в системі міністерства. У підпорядкуванні ГУКБ в кожному виробничому головному управлінні міністерства мається ОКС, а при значних обсягах будівництва цю роботу очолює один із заступників начальника главку.

Титульний список – документ, що містить перелік об'єктів, місце будівництва, його вартість, виділені асигнування, терміни введення в дію потужностей і ін Органи, що здійснюють функції замовника, є також в різних кооперативних і громадських організаціях. Замовник здійснює технічний контроль за ходом будівництва, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підрядної організації. З викладеного видно, що функція замовника реалізується через складну, розгалужену і багатоступеневу систему управління, відповідну в основному структурі управління галузями народного господарства.

Центральні органи управління будівництвом. Роботи підрядним способом виконують:

1) підрядні організації будівельних міністерств;

2) підрядні організації Главстроя при виконкомах місцевих Рад;

3) підрядні організації виробничо-будівельних міністерств;

4) підрядні організації небудівельних міністерств і рад міністрів союзних республік.

Найбільший обсяг робіт (близько 3Д) припадає на організації перших трьох груп .. Управління будівництвом в системі будівельних міністерств побудовано, як вказувалося раніше, виходячи з галузевої спеціалізації. Основними завданнями будівельних міністерств є: організація виконання планів капітального будівництва; вдосконалення технології і підвищення ефективності будівельного виробництва; впровадження досягнень науки і техніки в будівництво; забезпечення будівельних організацій кваліфікованими кадрами; повсякденне керівництво діяльністю будівельних організацій і підприємств.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru