Нормування тривалості будівництва

Тривалість будівництва регламентується «Нормами тривалості будівництва підприємств, будівель і споруд». Встановлені нормами строки введення об'єктів в експлуатацію, розподіл обсягів капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт по роках будівництва є обов'язковими при розробці календарних планів у складі ПОБ та ПВР. Крім загальних термінів норми встановлюють тривалості будівництва промислових підприємств, черг, пускових комплексів, цехів і виробництв.

Черга будівництва може складатися з одного або декількох комплексів. Окремо визначають тривалості підготовчого періоду, передачі обладнання в монтаж та монтажу обладнання в місцях від початку будівництва. Термін будівництва включає час від початку підготовчого періоду, в складі якого норми передбачають лише внутрішньомайданчикові роботи, до введення в дію потужностей підприємства або до здачі в експлуатацію об'єктів невиробничого призначення, На відміну від внутрішньомайданчикових тривалість зовнішніх підготовчих робіт нормується і планується додатково до встановлених нормами тривалості споруди основного об'єкта.

В термін будівництва промислових підприємств включено час, необхідний для комплексного випробування технологічного обладнання з видачею продукції. Однак час для повного освоєння проектної потужності підприємства в норми тривалості будівництва не входять. Норми передбачають корективи для будівництва в районах з більш складними умовами: в сейсмічних, пустелях і напівпустелях, в гірських важкодоступних районах з висотою над рівнем моря 1500 м і вище. Тривалість будівництва об'єктів, що зводяться в складних гідрогеологічних умовах і вимагають спеціальні заходи, таких як намив території, виторфовиданіе боліт, штучного закріплення грунту і т. п., встановлюється в кожному окремому випадку проектом організації будівництва. Якщо потужність (або інший показник) об'єкта відрізняється від наведених у таблицях норм, то тривалість його споруди визначається інтерполяцією або екстраполяцією.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru