Нові види перетворювачів іржі в сучасних технологіях антикорозійного захисту

Нові види перетворювачів іржі в сучасних технологіях антикорозійного захисту

Нові види перетворювачів іржі
в сучасних розробках протикорозійного захисту

Підприємство «Науково-дослідний комплекс« РЕІЗОС »
Державна металургійна академія України
Севастопольський державний інститут ядерної енергії та промисловості

(Доповідь на Інтернаціональній науково-практичної конференції-виставці
«ДОНБАС-РЕСУРС-2003 Антикорозійний захист-діагностика-моніторинг»)

Введення

Посеред інших першочергових завдань, визначених промислової політикою сучас-ного країни, особливої уваги просить розгляд питань, пов'язаних з рішеннями ем труднощі корозії. Актуальність цієї препядствия обгрунтована тим, що насичене розвиток більш металомістких галузей індустрії супроводжується швидкозростаючим еко-номічного та екологічним шкодою, що наноситься корозією виробів з металу, обладнання і конструкцій.

Згідно зі статистичними даними, щорічні втрати металів через корозію в Укра-їні та Руської Федерації складають до 12% загальної маси металлофонда, що відповідає втраті до 30% щорічно виробленого металу. Різке старіння основного металлофонда посилюється недостатнім ступенем його оновлення та зовсім невідповідним об'ємом проведених заходів щодо своєчасної реконструкції та ремонту.

Аналіз нинішньої ситуації дає підстави до логічного висновку: прийняття дієвих та економічних заходів для продовження залишкового ресурсу і збільшення надійно-сті експлуатованих споруд є пріоритетним напрямком у реалізації хороших шляхів боротьби з корозією.

Нові види перетворювачів іржі

Сучасні технології протикорозійного захисту та ремонтно-відновлювальних робіт все більш впевнено і частіше спираються на застосування багатофункціональних матеріалів, володію-щих особливими якостями, а конкретно – перетворювачів іржі. Необхідність їх впровадження в кожному окремо взятому випадку продиктована певними причинами, основними з яких є неможливість, недоступність та фінансова недоцільність ис-користування складних технічних і хімічних методів підготовки поверхні до фарбування.

За останні п'ять років зростаючий попит на перетворювачі іржі в Україні і Росії стимулював активне розширення асортименту, але в головному за рахунок незначного поліпшення старих рецептур або впровадження дорогих імпортних матеріалів. Домінуючі на споживчому ринку класичні перетворювачі іржі, зазвичай, представ-ляють собою різного роду композиції на базі ортофосфорної кислоти. Основне обіс-нування їх популярності – низька ціна і доступність для пересічного споживача. Але не слід забувати, що ці матеріали не тільки лише морально застарілими, та й мають ряд відомих спецам практичних недоліків, пов'язаних з їх застосуванням.

Питання підміни звичайних перетворювачів іржі на більш дієві матеріали було вирішено створенням грунтувальних лакофарбових композицій, створених для нанесення на прокорродіровавшіе залізні поверхні.

Грунти-перетворювачі іржі, зроблені на базі різних пленкообра-зующіх речовин, мають практичністю, простотою в застосуванні і стабільністю резуль-татів при використанні в системах протикорозійного захисту.

Їх застосування веде до скорочення технологічного циклу забарвлення, зменшення трудовитрат і зниження загальних витрат на проведення противокоррозийной заходів.

Провідні позиції на місцевості СНД в галузі дослідження і розробки грунтів-перетворювачів іржі по праву займають чотири спец науково-виробничі організації: Підприємство «Науково-дослідний комплекс« РЕІ-ЗОС »(м. Сімферополь, Україна), ВАТ« НДІ ЛКП з ОМЗ « Вікторія »(м. Хотьково, Наша батьківщина), ВАТ« ЯрНІІ ЛП »(м. Ярославль, Наша батьківщина) і ТОВ« НІПРОІНС ЛКМіП по ВІД »(м. Санкт-Петербург, Наша батьківщина). Розроблені цими організаціями та освоєні у виробництві мате-ріали отримали вищу оцінку споживачів і користуються все більшим попитом. Зараз у загальній номенклатурі представлені наступні види продукції: грунти «Фоліокс» (грунти-перетворювачі іржі на бітумної, масляної, вінілової, епоксидної, полімерної базі), грунтовки ЕП-0180, ЕП-0199, ЕП-0277, грунт-емалі ХВ-0278 , ХС-0320, «Грем-РУСТ», «КОРНІКОВ», «ДЕКОР» і «ДЕКОР М», грунтовки ГФ-0119, ГФ-021 і ФЛ-03К з еф-тов перетворювачів іржі.

Вибір раціонального сировинного продукту

В якості головних багатофункціональних добавок, що використовуються при виготовленні грунту-тов-перетворювачів іржі, відомі порошкові перетворювачі іржі на Лігні-новій базі (робляться з відходів переробки рослинної сировини) і різні модифікації препаратів на базі похідних таніну. Останні в головному представлені продуктами, імпортованими з Європи.

Більш багатообіцяючим сировинним продуктом є порошкові перетворювачі іржі, так як вони володіють більш широким діапазоном протикорозійних параметрів, комплексом переважних рис і порівнянно доступною вартості.

1-і розробки та дослідне створення порошкових перетворювачів іржі на базі лігніну гідролізного були освоєні в 80-ті роки під управлінням кандидата хі-чеських наук Форостяна Юрія Миколайовича. Доступність сировинної бази та активна впроваджувальна діяльність розробників забезпечили цим матеріалам широке застосування в різних галузях промисловості.

Зростаючі з плином часу споживчі вимоги до якості продукції та фор-мування ринкових відносин стали передумовою відмови від дешевого, але малоефективного сировини і сприяли початку прогресивного кроку робіт з удосконалення рецептур і доведення продукції до сучасного рівня.

Підприємство «Науково-дослідний комплекс« РЕІЗОС », будучи повноправним приймачем передових досягнень і досвіду власних засновників, у співпраці з Націо-нальної металургійною академією України та Севастопольським державним інститутом ядерної енергії та промисловості практикується на дослідженні і розробці нових ви-дів порошкових перетворювачів іржі, також відпрацювання технологій впровадження зроблених на їх базі лакофарбових композицій.

Позитивним результатом проведених робіт стала розробка та виробниче ос-військові нового продукту – порошкового перетворювача іржі Фоліокс ППР-Ф.

Порошковий перетворювач іржі Фоліокс ППР-Ф

Порошковий перетворювач іржі Фоліокс ППР-Ф (далі – ППР-Ф) – це екологічно безпечний противокоррозийной наповнювач, зроблений на базі рослинної сировини. ППР-Ф являє собою унікальний комплекс природних макрополімеров з розгалуженою структурою і широким набором багатофункціональних груп і екстрактивних ор-ганических речовин, серед яких більшу частину становлять аліфатичні жирні кисло-ти та альдегіди, фенольні і сірчисті з'єднання.

Основне призначення ППР-Ф – застосування в якості багатофункціональної добавки при з виготовлення грунтів-перетворювачів іржі. Вводиться в маленькій кількості – з розрахунку 3-7% маси готового продукту. В купе з іншими протикорозійними пігментами і інгібіторами ППР-Ф рекомендується для використання в рецептурах грунтовок на базі різних плівкоутворюючих речовин (бітумних, масляних, фталевих, пентафталевих, фенольних, епоксидних, полімерних, поліакрілатних, полівінілацетальніх, перхлор-вінілових, на базі сополімерів вінілхлориду, також водно-дисперсійних).

ППР-Ф сприяє уповільненню і припинення корозійних процесів, запобігання-щая їх розвиток протягом терміну експлуатації покриття. Покращує адгезійну міцність лакофарбових композицій, які наносяться на прокорродіровавшіе поверхні темних металів з шаром іржі до 100 мкм.

Реакційно-здатні складові, що входять до складу ППР-Ф, за сприяння з оксидами заліза утворюють міцні нерозчинні і непроникні для корозійно-активних агентів хелатні комплекси.

Ефективність ППР-Ф забезпечується універсальним механізмом захисної дії: збільшення як бар'єрних, так і пасивуючих параметрів змінених лакокра-соковитих матеріалів.

ППР-Ф не токсичний, не радіоактивний, пожежо і вибухобезпечний. Дозволено МОЗ Украї-ни до застосування в житловому і цивільному будівництві без обмежень.

Багатообіцяючим є застосування ППР-Ф при виготовленні консерваційних сма-зок, тимчасових захисних покриттів і пакувальних матеріалів.

Особливі характеристики нового матеріалу

Результати дослідження ППР-Ф на порівнянність з класичними антикорозійного-ними пігментами і наповнювачами, використовувані при виробництві грунтувальних лакокра-соковитих композицій, заслуговують окремого розгляду.

Зрозуміло, що корозійна поведінка металу під захисним лакофарбовим покриттям-ем можна моделювати методом випробувань його в аква екстрактах пігментів і наповнювачів.

Метою проведеного дослідження було дослідження ефективності аква екстрактів ППР-Ф, тетраоксихромат цинку (далі за текстом – ТОХЦ), фосфату цинку (далі за текстом – ФЦ), гідроксиду алюмінію (далі – ГА), також сумішей позначених компонент з ППР-Ф у співвідношенні 1:1.

Для випробувань були застосовані прокорродіровавшіе залізні еталони і об-зразки з відполірованою і знежиреної поверхнею. Шар іржі на металі отримували методом експонування зразків протягом доби в розчині, що містить 150 мг / л хлористого натрію і 350 мг / л сульфату натрію.

Як показник швидкості корозії використовували величину щільності струму, визна-виділяється способом поляризаційного опору за допомогою корозійно-індикаторної установки УК-2 від мосту Р5126.

Аналіз придбаних кривих залежності швидкості корозії від часу випробувань в аква екстрактах свідчить про те, що більш дієвою протикорозійного до набирання зі списку препаратів, поставлених на тести, є ППР-Ф. У його аква екстрактах спостерігається низька швидкість корозії як по чистої поверхні.

Дослідження протикорозійного ефективності сумішей показало, що при спільному використанні досліджуваних препаратів у вигляді сумішей з ППР-Ф розчинення металу знижується в порівнянні з застосуванням препаратів в особистому порядку.

Щоб оцінити вплив на швидкість корозії ППР-Ф при його застосуванні в сумішах о-вважали коефіцієнт гальмування корозії за формулою:

де g – коефіцієнт гальмування корозії;
i – струм розчинення в особистій присутності продукту
i консистенції – струм розчинення в присутності консистенції, яка містить ППР-Ф.

Дані розрахунку наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1: Коефіцієнт гальмування швидкості корозії в аква екстрактах
консистенцій досліджуваних препаратів з ППР-Ф.

Вид консистенції Вид поверхні залізних зразків
підготовлена прокорродіровавшіх
ТХЦ + ППР-Ф 28,50 1,37
ФЦ + ППР-Ф 9,37 2,01
ГА + ППР-Ф 6,25 4,33

Найбільше гальмування корозії спостерігається при спільному застосуванні ППР-Ф і тетраоксихромат цинку. При всьому цьому суміш, як демонструють підготовчі дослідження, має яскраво вираженими синергетичним якостями.

Результати проведених випробувань дозволяють дійти висновку про необхідність використання ППР-Ф в якості мотивованої добавки не тільки лише при виготовленні сучасних грунтів-перетворювачів іржі, та й у рецептурах протикорозійних грунтувальних композицій, створених для нанесення на приготовлені залізні поверхні. З метою детального дослідження проводяться додаткові роботи.

Загальні висновки

Нові види перетворювачів іржі дозволяють досить добре проводити реалізацію всеохоплюючих заходів, спрямованих на вирішення завдання корозії, і відкривають широкі можливості вдосконалення технологій протикорозійного захисту.
Представлений порошковий перетворювач іржі Фоліокс ППР-Ф є багатообіцяючою мотивованої добавкою, що володіє унікальними якостями і застосовної для виробництва сучасних протикорозійних грунтувальних композицій.

Творці

1. Пилипченко Іван Іванович
Директор Підприємства «Науково-дослідний комплекс« РЕІЗОС »
м. Сімферополь, Україна. Комерційний відділ: тел. (0652) 570-998, 570-470.
E-mail: foliox@crimea.com

2. Чигиринець Лена Едуардівна
Науковий консультант Підприємства «НІК« РЕІЗОС »,
докторант Державної металургійної академії України.

3. Єрофєєв Віталій Андрійович
Заступник директора з науки Підприємства «НІК« РЕІЗОС »,
завідувач кафедри ДіРТК
Севастопольського державного інституту ядерної енергії і промисловості,
член-кореспондент МАНЕБ і АНТК, кандидат технічних наук, доцент.

походження піску

Джерело: gradostroitel.com.ua

MAXCACHE: 0.49MB/0.00219 sec