Нумерація (кодування) подій

Нумерація (кодування) подій повинна відповідати послідовності робіт у часі, тобто попереднім подіям присвоюються менші номери. Нумерацію подій рекомендується робити тільки після остаточного побудови мережі та вести від вихідного події, якій присвоюється нульовий або перший номер. Наступна подія не можна нумерувати, якщо не пронумеровано попереднє йому подія. Кодування можна вести горизонтальним або вертикальним методом. При горизонтальному методі події кодуються зліва направо по прямим до першого перетину робіт. При вертикальному способі нумерація ведеться зверху вниз і знизу вгору з урахуванням умови: наступна подія отримує номер після попереднього.

Побудова мережі. Напрямок побудови мережі, її розгортання може мати різний характер. Зазвичай мережевий графік будується від вихідного події до завершального, або, навпаки, від завершального до вихідного. Але він може також будуватися від будь-якої події у двох напрямках: до вихідного і до завершального подіям. У ході побудови мережі послідовність і взаємозв'язок робіт можуть виявлятися наступними питаннями: які роботи необхідно виконати і які умови забезпечити, щоб можна було почати цю роботу; які роботи можна і доцільно виконувати паралельно з цією роботою; які роботи можна почати тільки після повного закінчення даної роботи .

Ці питання розкривають технологічну взаємозв'язок між окремими роботами і забезпечують логічну строгість мережевого графіка, його відповідність модельованого комплексу робіт. Спочатку мережевий графік будують без урахування тривалості складових її робіт і тому довжина стрілок залежить тільки від необхідності забезпечити просту і ясну структуру мережі та розташувати показники по кожній роботі. На першій стадії побудова мережі здійснюють на технологічній взаємозв'язку робіт і визначають обмеженнях по провідним ресурсів, таким, як монтажні крани, комплексні бригади і т. п.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru