Обробка інформації, що надходить на будівельному підприємстві

Здійснення рішення включає в себе виконання у всіх деталях з максимальною точністю тих операцій і дій, які передбачені планом рішення, тобто переробка вхідної інформації у вихідну. Перевірка правильності рішення задачі дозволяє оцінити прийнятність отриманого рішення, досягнення заданого результату, а також остаточно оформити спосіб вирішення. Результати цього етапу використовують при подальшій оптимізації способу вирішення. Програма вирішення задачі за допомогою ЕОМ повинна:

1) складатися з таких дій, які можуть бути точно і однозначно виконані ЕОМ;

2) бути записана на мові відповідної ЕОМ, тобто машина у відповідності з пропозиціями цієї мови може поставити певні операції, що входять у набір операцій даної (Машіни. Розроблений алгоритм програмується і виражається в елементарних операціях відповідної ЕОМ, складовою програму розрахунку.

Таким чином, програма являє собою повний і точний опис обробки інформації у відповідному коді для даної ЕОМ. За допомогою такої програми забезпечується автоматичне вирішення поставленого завдання. Алгоритм реалізується в машині за допомогою певної послідовності арифметичних і логічних операцій, що задаються відповідним набором команд. Розрізняють прості (лінійні) та разветвляющиеся програми. Складання розгалужуються програм залежить від використання проміжних результатів, коли виникає необхідність аналізу різних варіантів обчислювального процесу.

Програма, що задається на мові конкретної машини, вимагає значної витрати часу на своє складання і подальшу налагодження її на ЕОМ. Така програма є описом розширеного алгоритму, що містить крім дій з його реалізації також допоміжні операції для створення всередині машини команд для рішення відповідної задачі. Команди, складові робочу програму, записують у вигляді числових кодів. Робота ЕОМ розбивається на окремі такти, в кожному з яких виконується одна команда програми.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru