Оцінка будгенпланом

При оцінці будгенпланом використовують також архітектурно-планувальні показники: коефіцієнт забудови і коефіцієнт використання площі. Крім того, стройгенплан повинен оцінюватися з точки зору ряду інших факторів, не охоплених системою загальноприйнятих показників. Наприклад, враховують найбільші відстані від побутових приміщень до робочих місць; відповідність прийнятої схеми руху зручностей роботи транспорту з точки зору зменшення кількості тупиків і перетинань і т. д. Добре виконаний проект будгенплану в чималому ступені сприяє підвищенню продуктивності праці, скороченню термінів робіт і зниженню вартості будівництва.

Ситуаційний план району будівництва. Для великих об'єктів, таких як нові міста, селища, великі житлові масиви в існуючих містах, металургійні заводи, електростанції та інші подібні за масштабом об'єкти, розробці будгенплану передує складання ситуаційного плану району будівництва. На такий план наносять всі існуючі в районі населені пункти, річки, дороги, промислові та енергетичні підприємства, кар'єри, лінії електропередач і зв'язку, магістральні лінії водо-і газопостачання, каналізації та інші споруди. На ситуаційному плані показують основні проектовані об'єкти, траси під'їзних доріг, підвідні мережі електропостачання та зв'язку і місця їх примикання до магістральних лініях. Ситуаційний план виконують у масштабі 1: 10 000.

Порядок проектування будгенплану:

1) на основі календарного плану будівництва визначають потребу в трудових, енергетичних та інших матеріально-технічних ресурсах по етапах;

2) на основі розрахунку потреби в ресурсах визначають види і обсяги тимчасових будівель, установок і споруд.

3) на генплані ділянки, виконаному на геопідоснові і містить існуючі і проектовані будівлі і споруди, показують межі будівельного майданчика.

Вихідними даними для розробки об'єктного будгенплану служать загальмайданчиковий будгенплан, виконаний на попередній стадії проектування, календарні плани і технологічні карти з ППР даного об'єкта, уточнені розрахунки потреби в ресурсах, а також робочі креслення будівлі або споруди. Об'єктний будгенплану складається підрядником або за його дорученням проектно-технологічної організацією об'єднання або міністерства (трестом «Оргтехстрой»), у останньому випадку він узгоджується з генпідрядником і зацікавленими субпідрядними організаціями.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru