Оформлення раціоналізаторської пропозиції

Якщо пропозиція може бути використане на однорідних або різнорідних об'єктах або підприємствах, автор може подати свою пропозицію в міністерство, відомство або виконавчий комітет. Для оформлення раціоналізаторської пропозиції застосовують спеціальні бланки – заяви на раціоналізаторську пропозицію, де дають короткий опис пропозиції і необхідні ескізи, креслення, розрахунки. Бюро раціоналізації та винаходів (БРИЗ) підприємства протягом п'яти днів має видати автору довідку про те, що заяву прийнято з зазначенням дати його надходження і реєстраційного номера. Потім пропозиція передають на укладення відповідній службі організації, на закінчення якої відзначається доцільність його розгляду, ступінь корисності, а також намічається подальша доля пропозиції: розробка, перевірка або впровадження. Відповідно до Положення заява повинна бути розглянута на технічній раді не пізніше ніж у 15-денний термін.

Пропозиції, що надійшли в підрядні організації, повинні бути погоджені із замовником, якщо вони спрямовані на зміну проектних рішень, передбачених робочими кресленнями. Замовник повинен визнати пропозицію раціоналізаторською і дати згоду на його застосування. Замовник має право визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти його до впровадження тільки після узгодження запропонованих змін з проектною організацією. Пропозиції, допрацьовані автором після відхилення, розглядаються як нові. По кожній пропозиції, визнаному раціоналізаторською і прийнятому до розробки або впровадження, складають графік розробки, перевірки і впровадження, а автору видається встановленої форми посвідчення на раціоналізаторську пропозицію. Цю роботу виконує БРИЗ. Автор має право подати скаргу на відхилення його пропозиції, яка розглядається в адміністративному порядку разом із профспілковою організацією. Рішення з цього питання міністра або його заступника є остаточним.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru