Організація патентно-ліцензійної справи

Цілі патентування. Продаж і купівля ліцензій. Захист радянських винаходів за кордоном може проводитися тільки шляхом отримання на них патентів в тих країнах, де намічено їх застосування. Продаж або передача за кордон вітчизняного обладнання, виробів чи проектів, де може бути доведено застосування рішень, захищених іноземними патентами, призводить до значних матеріальних втрат у вигляді виплат компенсацій власникам патентів. З іншого боку, радянський експорт, не захищений патентом, може бути скопійований будь закордонною фірмою, і країна в результаті втрати пріоритету може понести значний матеріальний і моральний збиток. У зв'язку із зростанням промислового експорту, розширенням технічної допомоги Радянського Союзу країнам, що розвиваються патентування радянських винаходів за кордоном значно розширюється. За останні роки швидкий розвиток нової техніки призвело до розширення купівлі, продажу та обміну ліцензіями. Ліцензія – це надання за певну винагороду права на виробництво і продаж машин, механізмів, устаткування, приладів, а також використання технологічних процесів, в основі яких лежить застосування винаходів.

Патентна чистота як поняття пов'язане з експортом промислового устаткування, продажем ліцензій та виконанням проектної документації. Патентною чистотою відносно якої-небудь країни володіють об'єкти, які не потрапляють під діючі патенти, видані цією країною і забезпечують їх власникам виключне право на використання зареєстрованого в цій країні винаходу. Перевірка на патентну чистоту є необхідним етапом, що передує міжнародним торговельним або іншим економічним угодам. Недотримання цього правила може стати причиною серйозних торговельних ускладнень в безапеляційних штрафних санкцій. Проектні організації, так само, як і будівельники, несуть відповідальність за якість будівництва, за яким вони ведуть авторський нагляд, а також за ретельність проведення його й усунення виявлених недоліків.

Державний архітектурно-будівельний контроль (ДАБК)-представлений на державному рівні Головною будівельною інспекцією і Управлінням ДАБК Госгражданстроя. У союзних республіках є Держбудінспекції республінскіх держбудів. Інспекція ДАБК відділів (управлінь) у справах будівництва і архітектури виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих є основним органом контролю за якістю житлового і культурно-побутового будівництва в областях, великих і середніх містах. Інспекції працюють при головних архітекторів міст, а де їх немає – у відповідному відділі виконкому. У промисловому будівництві органи ДАБК контролюють лише архітектурне оформлення фасадів промислових будівель і споруд, що виходять на магістралі і проїзди. Однак у зв'язку з вимогами зміцнення містобудівної дисципліни відбувається поступове розширення прав інспекції ДАБК в частині нагляду за об'єктами промислового будівництва.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru