Організація та експлуатація парку будівельних машин

Одним з основних напрямів технічного прогресу в будівництві є комплексна механізація виробничих процесів. Комплексна механізація – метод повністю механізованого виконання тих чи інших технологічних процесів в будівництві. Комплексна механізація може здійснюватися однією або декількома машинами. При великій кількості операцій застосування комплекту машин більш продуктивно. Вимога оптимальності при підборі комплекту машин досягається взаємної ув'язкою їх по продуктивності і іншим параметрам.

При комплексній механізації ручна праця може зберегтися лише на операціях, механізація яких не викликає значного приросту продуктивності праці по всьому комплексу робіт і для реалізації якої немає економічно прийнятного технічного рішення. Тобто механізація очисних споруд посредствам промислових фільтрів для води незаперечна, так як ручною працею її замінити просто неможливо. Комплексна механізація будівельних процесів є більш досконалою формою механізації в порівнянні з частковою механізацією окремих операцій, етапом її розвитку, перехід до якої став можливий завдяки збільшеним можливостям машинобудування, значному збільшенню виробництва будівельних машин, підвищенню їх якості і значного розширення номенклатури.

Розвиток механізації створює передумови для ліквідації робіт, що виконуються вручну, насамперед важкої ручної праці, як на основних, так і на допоміжних роботах із заміною його більш легким і продуктивною працею з управління та обслуговування машин. Для оцінки стану механізації будівельно-монтажних робіт і оснащеності будівельно-монтажних організацій засобами механізації застосовуються нижчезазначені показники. Показниками механізації робіт, що характеризують ступінь охоплення механізацією будівельно-монтажних робіт, служать рівень механізації робіт і рівень комплексної механізації робіт. Показники механовооруженности характеризують оснащеністю будівельних і монтажних організацій засобами механізації і визначаються як показник механовооруженности будівництва або механовооруженності праці. Показники енергоозброєності за змістом аналогічні показникам механовооруженности. Відмінність полягає в оцінці механізації в енергетичному аспекті, яке характеризується зв'язком між збільшенням споживаної потужності машин і зростанням продуктивності праці.

26 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru