Організація управління матеріально-технічним постачанням народного господарства

Великі і складні завдання, що стоять перед матеріально-технічним постачанням, вимагають постійного вдосконалення організаційних форм і методів управління. Для керівництва матеріально-технічним постачанням постановою було утворено Державний комітет Ради Міністрів по матеріально-технічному постачанню-позавідомчий орган, на який покладено завдання щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів незалежно від їх підпорядкованості. Зі створенням системи Держпостачу матеріально-технічне постачання та збут організаційно оформилися в самостійну галузь народного господарства. До її складу входить половина всіх снабженченско-збутових організацій країни з 60% загального товарообігу засобів виробництва. Держпостач розподіляє більшу частину продукції (близько 20 тис. найменувань), пов'язуючи виробництво із планами споживання, в тому числі надається можливість купити недорогий стіл для кухні, а так само будь-які матеріали на потреби капітального будівництва.

Держпостач здійснює технічну та економічну політику в області матеріально-технічного постачання. Його розпорядження, інструкції, вказівки з питань матеріально-технічного постачання і збуту обов'язкові для виконання всіма міністерствами та іншими організаціями. Однак система Держпостачу СРСР ще не є всеосяжною. Частина найважливіших ресурсів, таких як метал, цемент, ліс і ряд інших (всього близько 1800 видів), розподіляє Держплан СРСР. Поряд з органами Держпостачу є відомчі постачальницькі організації у всіх будівельних і багатьох інших міністерствах, а також при виконкомах місцевих Рад депутатів трудящих.

Таким чином, матеріально-технічне постачання народного господарства здійснюється:

1) загальнодержавною системою органів Держпостачу, територіально охоплюють всі райони країни;

2) органами матеріально-технічного постачання союзних і союзно-республіканських міністерств і відомств – головні управління постачання;

3) органами матеріально-технічного постачання республіканських міністерств і відомств;

4) органами постачання і збуту підприємств і організацій місцевого підпорядкування.

Характерною особливістю всієї системи матеріально-технічного постачання і збуту є побудова її на раціональному поєднанні галузевого і територіального принципів.

Держплан СРСР і Держплану союзних республік відіграють важливу роль у перспективному і поточному плануванні матеріально-технічного постачання народного господарства. Ці органи визначають потребу міністерств і відомств СРСР у матеріально-технічних ресурсах і планують їх виробництво.

18 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru