Організаційно-технічна підготовка до будівництва

Організацію будівельного виробництва можна розбити на два основних періоди: період підготовки до будівництва і період основних робіт, що відрізняються специфічними методами роботи, взаємовідносинами учасників будівництва та документацією. У здійсненні будь-якого будівельного проекту беруть участь десятки, а іноді сотні різних підприємств, підрядних та інших організацій, підпорядкованих різним відомствам, що мають свої критерії і показники, не завжди збігаються з цілями генпод-рядної організації, що веде будівництво. Без попередньо продуманого і взаємно пов'язаною плану дій не можна розраховувати на успішне керівництво будівництвом. При цьому, розглядаючи організацію будівельного виробництва як сукупність стадій підготовки та реалізації, слід підкреслити, що провідна роль належить випереджаючої, планомірної і кваліфікованій підготовці. Від якості підготовки до будівництва перш за все залежить можливість його здійснення, у встановлені терміни з високими показниками.

Підготовка будівельного виробництва полягає в розробці комплексу організаційно-технічних і планово-економічних заходів, виконуваних до початку будівельно-монтажних робіт і призначених для створення необхідних умов планомірного й ефективного здійснення будівництва в установлені строки. Організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва складається з: організаційних заходів, виконуваних до початку робіт на будівельному майданчику, і робіт підготовчого періоду, протягом якого виробляються поза-і внутрішньомайданчикові роботи, пов'язані з освоєнням і організацією будівельного майданчика і прилеглої до неї території. Організаційні заходи проводяться замовником і передують роботам підготовчого періоду. Терміни їх виконання не регламентуються нормами тривалості будівництва. Для складних об'єктів зміст заходів і строки 'їх здійснення визначаються директивними органами, які приймають рішення про будівництво.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru