Основи потокової організації будівництва

Загальним завданням проектування організації виробництва є планування робіт, яке створює умови, що сприяють досягненню високих виробничих показників. Такі умови забезпечує потоковий метод виробництва робіт. Потоком в будівництві називають метод організації, що забезпечує безперервну і рівномірну роботу трудових колективів незмінного складу і відповідно стабільне використання матеріально-енергетичних ресурсів. Відомо, що продуктивність праці різко зростає, якщо виконавець виконує одну і ту ж роботу тривалий час. Зростання продуктивності відбувається за рахунок придбання та вдосконалення трудових навичок, використання спеціальних пристроїв, оснастки і інструменту, скорочення непродуктивних витрат часу на переміщення з одного місця роботи на інше і т. п. Ця закономірність лежить в основі спеціалізації. Спеціалізація припускає максимальне розчленування будь-якої роботи на окремі технологічні частини (роботи, процеси, операції) з дорученням виконання кожної частини окремому виконавцю.

Не менше значення мають фактори організаційні: однорідне і рівномірне виробниче постачання, постійний розподіл машин і т. п. Для визначення особливостей потокового будівництва розглянемо чисто умовний приклад трьох варіантів організації робіт. Припустимо, що необхідно побудувати однакових будинки. При послідовному методі будівництва будинків передбачається максимальна тривалість робіт, оскільки загальний термін будівництва дорівнює добутку часу зведення одного будинку на їх N-ну кількість. Рівень споживання ресурсів робітничих кадрів, машин, матеріалів буде мінімальним, а тривалість споживання – максимальної. Кожен з видів ресурсів буде брати участь короткочасно, оскільки в процесі спорудження будинку періодично потрібні робітники різних спеціальностей, різні машини, механізми та матеріали. Неминучі також простої машин і втрати на їх перебазування. Часта зміна видів матеріалів, виробів та конструкцій вносить великі труднощі в роботу підприємств – виробників, транспорту і органів постачання.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru