Основні причини утворення страхових запасів

Основними причинами утворення страхових запасів можуть бути невиконання постачальниками зобов'язань щодо своєчасної відвантаження матеріалів, надходження на підприємство продукції неналежної якості, випадкові затримки матеріалів у процесі транспортування, а також зміни потреби в матеріалах по різних поважних причин. Страховий запас створюється зазвичай не по всіх видах матеріало1В. Його не передбачають, якщо здійснюють сезонні запаси; при поставці з великими інтервалами (раз на квартал); за матеріалами, конструкцій і деталей, що надходять безпосередньо зі складів місцевих збутових організацій. Норму страхового запасу (дн.) встановлюють 25-75% від норми середнього поточного запасу даного виду матеріалів в залежності від характеру виробництва, умов надходження і споживання матеріалів у кожному окремому випадку, а також відхилень в ході поставок від запланованого інтервалу.

Підготовчий запас створює можливість своєчасного початку робіт. Час, відведений для його здійснення, призначається для виконання необхідних операцій по вивантаженню матеріалів, кількісної та якісної приймання, підготовки до використання у виробництві та доставці до місця безпосереднього споживання. Час, необхідний для цих операцій, визначається на основі аналізу фактичних даних з урахуванням найбільш раціональної технології і організації. Деякі матеріали, наприклад рядовий прокат, завозяться на проміжні склади будівельної організації для комплектації необхідного асортименту. У складі норм підготовчого запасу враховується також час на комплектацію матеріалів, конструкцій і деталей на будівельних майданчиках, встановлюване за проектом організацій робіт.

Якщо монтаж конструкцій і деталей проводиться безпосередньо «з коліс» за часовим графіком, то норму запасу цих конструкцій і деталей не встановлюють. Сезонний запас створюють для матеріалів, що завозяться на об'єкти в навігаційні періоди, при поставці лісу сплавом, в сезонно доступних місцях (болотах і т. п.) і інших необхідних випадках. Величину сезонного запасу визначають шляхом множення середньодобової потреби в даному виді матеріалу на число днів перерви. Максимальної своєї величини сезонний запас досягає до моменту закінчення періоду завезення і він повинен бути достатній до початку нового завезення. Сезонний запас на 1 січня повинен покривати потребу будівельної організації з 1 січня до відновлення доставки.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru