Основні принципи організації і розвитку матеріально-технічної бази будівництва

Матеріально-технічна база будівництва – система підприємств з виробництва будівельних матеріалів, деталей і конструкцій, підприємств по експлуатації та ремонту будівельних машин і транспорту, стаціонарні та пересувні виробничі установки, енергетичне й складське господарство будівельних організацій, науково-дослідні, проектні, навчальні та інші установи і господарства, які обслуговують будівництво. Лише маючи хорошу матеріально-технічну базу, підприємство може займатися будівництвом великих об'єктів, наприклад, багатоквартирних житлових будинків в Череповці. Про нерухомість в цьому місті можна докладно дізнатися на сайті квартірачереповец.рф. У більш широкому трактуванні матеріально-технічною базою будівництва є сукупність всіх промислових галузей народного господарства країни.

Основою розвитку матеріально-технічної бази будівництва є зростання і вдосконалення важкої індустрії і перш за все машинобудування, металургії, хімії, лісової і деревообробної та паливно-енергетичної промисловості. Будівництво як галузь матеріального виробництва є найбільшим споживачем продукції промисловості та інших галузей народного господарства. У будівництві споживається 15% всієї промислової продукції, що витрачається у сфері матеріального виробництва. Для виконання програми капітального будівництва щорічно витрачається понад 1 млрд. т тільки матеріалів, конструкцій, виробів (не рахуючи обладнання) вартістю близько 30 млрд. руб.

В даний час в будівництві використовують практично усі види матеріальних ресурсів і багато видів машин і устаткування. У будівництві прямо чи опосередковано беруть участь близько 20% всіх основних виробничих фондів народного господарства і зайнято до 20% працівників сфери матеріального виробництва. Вартість виробничих фондів підгалузі виробництва, які безпосередньо обслуговують будівництво, становлять близько 1,7 млн. руб. на 1 млн. руб. кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт. Будівництво споживає до 75% виробництва цементу, більше 60% м'яких покрівельних матеріалів, близько 40% пиломатеріалів, до 70% сталевих труб, майже 20% прокату чорних металів і значну частку інших найважливіших матеріальних ресурсів.

11 червня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru