Основні принципи управління будівельним підприємством

При соціалізмі управління виробництвом будується на базі ленінських принципів управління з урахуванням конкретних умов сучасного етапу розвитку соціалістичної економіки. Ця єдність політичного і господарського керівництва, демократичний централізм, плановість, економічність, науковість управління. Демократичний централізм – основний організаційний принцип управління соціалістичним народним господарством – складається з двуедінства почав централізованого єдиного зверху керівництва в головних, принципових і визначають питаннях при якому розвитку демократичних форм управління в процесі здійснення намічених цілей. Демократичний централізм поєднує об'єктивну необхідність централізації сучасного виробництва з максимальним розвитком творчості народних мас. Партія постійно проявляє турботу про розвиток принципу демократичного централізму в управлінні економікою. Приймаються рішучі заходи по зжиті зайвого централізму в управлінні, зменшення ролі адміністративних методів на користь економічних, підвищенню ролі колективів в управлінні виробництвом.

В рамках єдиного народногосподарського плану (централізм) значно розширена господарська самостійність соціалістичних підприємств. Демократичний централізм передбачає суворе дотримання державної дисципліни, обов'язковість рішення вищого органу для нижчестоящих. З принципом демократичного централізму тісно пов'язане поєднання почав колегіальності і єдиноначальності в управлінні. Колегіальність керівництва забезпечує використання досвіду трудящих мас у вирішенні питань управління. На основі єдиноначальності діють міністерства, в тому числі будівельні, всі будівельні організації. Тільки керівник органу управління має право вирішення всіх основних питань, і тільки він несе всю повноту відповідальності за роботу органу в цілому. Однак одноосібне рішення питань не виключає колегіального їх обговорення. Так, в міністерствах з керівних працівників утворюється колегія як дорадчий орган для обговорення принципових питань управління.

У соціалістичному підприємстві єдиноначальність поєднується з активною участю всього колективу трудящих в обговоренні найважливіших питань виробництва. Форми участі різноманітні: загальні, профспілкові та комсомольські збори і активи, постійно діючі виробничі наради та ін Провідна роль у мобілізації творчої активності мас, в керівництві усіма громадськими організаціями належить первинним партійним організаціям. Партійним організаціям надано право контролю за діяльністю адміністрації. Не порушуючи принципу єдиноначальності, партійні організації мобілізують широкий актив на виконання господарсько-політичних завдань.

11 липня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru