Оспорювання реєстрації нового голови

Оспорювання реєстрації нового голови

АРБІТРАЖНИЙ Трибунал Омської області

Ім'ям Руської Федерації

Р І Ш Е Н

м. Омськ № справи А46-1633/2009

27 травня 2009 г

Резолютивна частина рішення оголошено 20 січня 2009. Повний текст рішення зроблено 27 травня 2009.

Арбітражний трибунал Омської області у складі судді Храмцова К.В.,

при секретарі судового засідання секретарем судового засідання Погрібним Д.А.,

розглянувши у засіданні суду справу за позовом садівничого некомерційного товариства «Енергетик-5» м. Омська

до Міжрайонною інспекції Федеральної податкової служби № 12 по Омській області

за участю третіх осіб: Сотниковій Марини Віталіївни, Василенко Лариси Миколаївни, яка мала намір придбати квартиру в Устюжне.

про визнання нелегальним рішення від 27.05.2009 № 2085543294648, недійсними запису в єдиному муніципальному реєстрі юридичних осіб № 1025500745775 від 27.05.2008, свідоцтва серії 55 № 003069488 від 27.05.2008

У засіданні взяли роль:

від СНТ «Енергетик-5» – Суслина Є.І. (Довіреність від 25.06.2008, посвідчення № 100) Василенко Л.М. (Протокол від 28.05.2008 № 1);

від СНТ «Енергетик-5» – Сотникова М.В. (Протокол від 17.05.2008 № 2); Чапаєва Т.А. (Довіреність від 14.08.2008);

від МИФНС № 12 по Омській області – Лапшова Є.В. (Довіреність від 11.01.2009 № 03-22/72, посвідчення № 338850);

Сотникова М.В. (За паспортом);

Василенко Л. (За паспортом)

О С Т А Н О В И В:

Садівниче некомерційне приятелювання «Енергетик-5» (далі – СНТ «Енергетик-5») в особі голови правління Василенко Л.М. звернулося до арбітражного суду з заявою до Міжрайонною інспекції Федеральної податкової служби № 12 по Омській області (далі – МИФНС № 12 по Омській області) про визнання нелегальним рішення від 27.05.2009 № 2085543294648 про реєстрацію внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», також визнання недійсними внесеної в єдиний муніципальний реєстр юридичних осіб запису № 1025500745775 від 27.05.2008 про внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу та свідоцтва серії № 55 003 069 488 від 27.05.2008, виданого МИФНС № 12 по Омській області на підставі означеної запису.

Ухвалою суду від 16.03.2009 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, залучено Сотникова Марина Віталіївна.

Ухвалою суду від 18.05.2009 р. до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, залучено Василенко Лариса Миколаївна (протокол судового засідання від 18-20.05.2009 р.)

У судовому засіданні у порядку статті 49 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації позивач уточнив заявлені вимоги і просив визнати нелегальним рішення від 27.05.2009 № 9016 про реєстрацію внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ « Енергетик-5 », також визнати недійсними внесену в єдиний муніципальний реєстр юридичних осіб запис № 2085543294648 від 27.05.2008 про внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу та свідоцтво серії 55 № 003069488 від 27.05.2008, видано МИФНС № 12 по Омській області на підставі означеної запису. Уточнення прийняті трибуналом до розгляду.

В обгрунтування позовних вимог позивач вказав на те, що реєстрація внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», була здійснена МИФНС № 12 по Омській області на підставі заяви, підписаної неуповноваженою особою, та документів, що містять недостовірні відомості, суперечить положенням Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців». На думку позивача, рішення правління СНТ «Енергетик-5» про проведення позачергових загальних зборів членів садівничого товариства, так само як і рішення про обрання Сотниковій М.В. головою правління товариства, які стали підставою для прийняття реєструючим органом оспорюваного рішення, не приймалися.

Відповідач у письмовому відгуку на позов і в засіданні суду просив у задоволенні заявлених вимог відмовити, пославшись на те, що рішення про державної реєстрації конфігурацій, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», винесена з дотриманням вимог Федерального закону « Про державної реєстрації юридичних осіб та індивідуальних підприємців », права і законні інтереси заявника даним рішенням не порушені.

Сотникова М.В. в судовому засіданні заперечувала проти заявлених позивачем вимог, просила у задоволенні позову відмовити.

Василенко Л. вимоги підтримала позицію позивача.

У судовому засіданні, відкритому 18.05.2009 в порядку статті 163 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації, оголошувалася перерва до 20.05.2009.

Інформація про перерву розташована на веб-сайті Арбітражного суду Омської області.

Після перерви Василенко Л.М. в судовому засіданні вказала на обгрунтованість заявлених вимог; розтлумачила, що вона прийняла спадщину за своїми татом Боровенко Н.К., який був членом СНТ «Енергетик-5», вступивши у володіння предметами домашньої обстановки та вжитку, але наслідний прав нотаріально не оформляла; розтлумачила, що зверталася у товариство з заявою про прийняття її до складу членів СНТ «Енергетик-5», представивши копії підтверджуючих документів у матеріали справи, також розтлумачила, що членом правління товариства не є і ніколи не обиралася.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши беруть участь у справі, суд встановив наступне.

20.05.2008 Сотникова Марина Віталіївна звернулася до міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби № 12 по Омській області із заявою форми Р14001 про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб конфігурацій до відомостей про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів, а конкретно конфігурацій, стосуються вказівки в якості голови правління садівницького некомерційного приятельства «Енергетик-5» Сотниковій Марини Віталіївни. На підставі означеного заяви та доданих до неї документів МИФНС

№ 12 по Омській області було прийнято рішення від 27.05.2008 № 9016 про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб конфігурацій до відомостей про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», та видано свідоцтво серії 55 № 003069488 про внесення в ЕГРЮЛ запису від 27.05.2008 № 2085543294648.

Садівниче некомерційне приятелювання «Енергетик-5» в особі голови правління Василенко Лариси Миколаївни, вважаючи, що рішення МИФНС № 12 по Омській області про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб конфігурацій до відомостей про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», було прийнято на підставі заяви, підписаної уповноваженою особою, та документів, що містять недостовірні відомості, звернулося з реальним позовом до арбітражного трибунал.

Оцінивши наявні у справі докази, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Згідно частини 2 статті 198 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації прокурор, також муніципальні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи вправі звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання недійсними ненормативних правових актів, нелегальними рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, якщо вони вважають, що оспорюваний ненормативний правовий акт, рішення і дія (бездіяльність) не відповідають закону або іншому нормативному правовому акту і порушують права і законні інтереси громадян, організацій, інших осіб у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, нелегально покладають на їх небудь обов'язки, роблять інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням загальних зборів СНТ «Енергетик-5» головою правління товариства обрано Василенко Лариса Миколаївна, що підтверджується протоколом загальних зборів СНТ «Енергетик-5» від 16.03.2008.

У силу пункту 1 статті 23 Федерального закону від 15.04.1998 № 66-ФЗ «Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян» правління садівницького, городницького або дачного некомерційного об'єднання очолює голова правління, обраний з числа членів правління на строк два роки.

Згідно зі статтею 22 Статуту садівничого некомерційного товариства «Енергетик-5», затвердженого Зборами уповноважених СНТ «Енергетик-5» (протокол № 1 від 18.08.2007), голова правління обирається загальними зборами членів з числа членів правління товариства строком на два роки, очолює правління суспільства. Головою правління може бути обраний член суспільства.

Виходячи з означених положень, головою правління садівницького некомерційного приятельства може бути обрано особа, яка є відразу і членом садівницького некомерційного приятельства, і членом його правління.

Як треба з матеріалів справи, 26.05.2007 було проведено збори правління СНТ «Енергетик-5», одним з питань, порядку денного якого був розгляд заяви Василенко Лариси Миколаївни про переоформлення дачної ділянки № 41 у зв'язку з смертю батька Боровенко Миколи Кириловича.

За результатами голосування правлінням СНТ «Енергетик-5» було прийнято рішення про переоформлення дачної ділянки на дочку – Василенко Л. і прийняття її в члени садівничого некомерційного товариства «Енергетик-5», що підтверджується протоколом зборів правління СНТ «Енергетик-5» від 26.05 .2007 № 6.

З роз'яснень Василенко Лариси Миколаївни, даних в судовому засіданні, випливає, що вона прийняла спадщину за своїми татом Боровенко Н.К., який був членом садівницького некомерційного приятельства «Енергетик-5», вступивши у володіння предметами домашньої обстановки та вжитку, але наслідний прав нотаріально не оформляла.

З іншого боку, пояснила, що членом правління СНТ «Енергетик-5», не є, і ніколи не обиралася.

Оцінивши в сукупності виставлені в матеріали справи підтвердження, трибунал зробив висновок про те, що на момент прийняття рішення про обрання Василенко Л.М. головою правління СНТ «Енергетик-5» остання була тільки членом суспільства, до складу правління товариства обрано не була.

Таким макаром, рішення загальних зборів СНТ «Енергетик-5» від 16.03.2008 про обрання головою правління товариства Василенко Лариси Миколаївни як прийняте з значущим з порушенням положень Федерального закону «Про садівничий, городницьких об'єднаннях громадян» юридичної сили не має.

З іншого боку, як треба з матеріалів справи, із заявою про визнання нелегальним рішення про реєстрацію внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів СНТ «Енергетик-5», звернулася Василенко Лариса Миколаївна від імені садівничого некомерційного товариства «Енергетик-5», але з урахуванням вищевикладених трибуналом висновків остання не наділена правом звертатися із заявами від імені товариства.

Відповідно до пункту 2 статті 21 Федерального закону «Про садівничий, городницьких об'єднаннях громадян» загальні збори членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання (зборів уповноважених) скликаються правлінням такого об'єднання при необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

Повідомлення членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання про проведення загальних зборів його членів (зборів уповноважених) може здійснюватися у письмовій формі, за допомогою відповідних повідомлень у засобах масової інформації, також засобом розміщення відповідних оголошень на інформаційних щитах. Повідомлення про проведення загальних зборів членів такого об'єднання (зборів уповноважених) спрямовується не пізніше ніж за два тижні до дати його проведення.

Голова загальних зборів членів садівничого городницьких або дачного некомерційного об'єднання (зборів уповноважених) обирається простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів такого об'єднання.

24.04.2008 на засіданні правління СНТ «Енергетик-5» було прийнято рішення про відсторонення Василенко Лариси Миколаївни з посади голови правління товариства з 24.04.2008 та обрання виконуючого обов'язки голови СНТ «Енергетик-5» Сотниковій Марини Віталіївни до позачергових загальних зборів уповноважених (протокол від 24.04.2008 № 3).

Зборами уповноважених СНТ «Енергетик-5» від 17.05.2008 було прийнято одноголосне рішення про обрання Сотниковій Марини Віталіївни головою правління СНТ «Енергетик-5».

Дане зібрання було проведено відповідно до положеннями Федерального закону «Про садівничий, городницьких об'єднаннях громадян».

Згідно пункту 2 статті 21 Федерального закону «Про садівничий, городницьких об'єднаннях громадян» член садівницького, городницького або дачного некомерційного об'єднання вправі оскаржувати суд рішення загальних зборів його членів (зборів уповноважених) або рішення органу управління таким об'єднанням, які порушують права і легітимні інтереси члена такого об'єднання.

Спільно з тим, прийняте зборами уповноважених СНТ «Енергетик-5» рішення від 17.05.2008 про обрання Сотниковій М.В. головою правління товариства Василенко Ларисою Миколаївною не заперечував, доказів оборотного в матеріали справи не представлено.

Резон Василенко Л.М. про те, що правлінням СНТ «Енергетик-5» рішення про проведення позачергових загальних зборів членів садівничого товариства і про обрання голови правління не приймались, підлягає відхиленню як безпідставний і суперечить матеріалами справи.

На підставі поданих документів МИФНС № 12 по Омській області була внесена в ЕГРЮЛ запис № 2085543294648 від 27.05.2008 про зміну голови СНТ «Енергетик-5».

Згідно частини 2 статті 17 Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» для внесення в єдиний муніципальний реєстр юридичних осіб конфігурацій, що стосуються відомостей про юридичну особу, але не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів юридичної особи, до реєструючого органу подається підписане заявником заяву про внесення змін в єдиний муніципальний реєстр юридичних осіб за формою, затвердженою уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

У заяві підтверджується, що вносяться конфігурації відповідають встановленим законодавством Російської Федерації вимогам і знаходяться в заяві відомості достовірні.

У відповідності зі статтею 23 Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» відмови в державній реєстрації допускається у разі:

а) неподання визначених цим Законом необхідних для державної реєстрації документів;

б) подання документів до неналежний реєструючий орган;

в) передбаченому пунктом 2 статті 20 або пункту 4 статті 22.1 цього Закону.

Інших підстав для відмови реєструючого органу в державній реєстрації юридичної особи Федеральним законом не передбачено. Крім того, частиною 4 статті 9 позначеного Закону встановлено, що реєструючий орган не вправі домагатися представлення інших документів, крім документів, встановлених справжнім Федеральним законом.

З матеріалів справи вбачається, що СНТ «Енергетик-5» представило в реєструючий орган повний пакет документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів.

За таких обставин підстави для відмови у державній реєстрації в Міжрайонною ИФНС № 12 по Омській області відсутні.

Відповідно до пункту 3 статті 201 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації у випадку, якщо арбітражний трибунал встановить, що оскаржуваний ненормативний правовий акт, рішення або дії (бездіяльність) муніципальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб відповідають закону або іншого нормативного правового актом і не порушують права та законні інтереси заявника, суд приймає рішення про відмову в задоволенні заявленої вимоги.

Беручи до уваги те, що доказів наявності неправомірних дій реєструючого органу при державної реєстрації змін у відомості про юридичну особу, не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів, так само як і доказів порушення прав і законних інтересів позивача діями МИФНС № 12 по Омській області заявником не представлено, трибунал не знаходить підстав для визнання нелегальним оспорюваного рішення реєструючого органу, і, як наслідок, підстав для визнання недійсними внесеної в єдиний муніципальний реєстр юридичних осіб запису про внесення до державного реєстру змін у відомості про юридичну особу та свідоцтва, виданого підставі означеної запису .

парилка

Джерело: gradostroitel.com.ua