Паралельний метод організації будівництва

При паралельному методі одночасно починається і закінчується будівництво всіх N будинків. Паралельний метод забезпечує мінімальну тривалість, так як термін будівництва дорівнює терміну споруди одного будинку. Споживання ресурсів, як видно з графіка, зростає в N разів. Однак тут так само, як і при послідовному методі, вид і кількість споживаних ресурсів постійно змінюється в залежності від періоду будівництва. Але сучасний рівень будівельного виробництва і організації будівництва, коли будівельно-монтажні роботи в основному ведуться силами потужних підрядних загальнобудівельних організацій, виключає використання послідовного і паралельного методів будівництва в чистому вигляді. Це пов'язано в першу чергу з необхідністю рівномірного використання ресурсів (машин, робочих бригад і т. п.), а також з обмеженістю цих ресурсів.

Наприклад, при будівництві будь-якого об'єкта в міру виконання робіт в певній технологічній послідовне звільняються механізми та бригади, закінчивши роботи певного етапу. Так, спочатку звільняється землерийна техніка, потім бригади монтажників, монтажні крани і т. д. Для того щоб ці потужності не простоювали, їх необхідно перемкнути на будівництво іншого об'єкта. Таким чином, певні роботи починаються на другому об'єкті, і в цей же час закінчуються на першому і т. д. Подібна ситуація складається для цілої групи об'єктів, на яких використовуються відповідні потужності ряду будівельних організацій. При виконанні робіт на багатьох об'єктах одночасно в певні періоди потреба в однорідних ресурсах може значно перевищити їх фактичну наявність. Тому ці ресурси в міру завершення робіт на одному об'єкті будуть послідовно переходити на інший і т. д.

Потоковий метод, зберігаючи відповідні переваги послідовного і паралельного способів, дозволяє уникнути їх недоліки. При потоковому методі роботи зі спорудження кожного з будинків ділять на кілька процесів, на виконання яких відводиться однаковий час. На комплексі з N будинків однорідні процеси виконують послідовно один за одним, а різнорідні процеси – паралельно. Тривалість будівництва N будівель, розчленованих на кілька процесів, буде більше, ніж при паралельному, але менше, ніж при послідовному методі. Інтенсивність споживання ресурсів тут також буде більше, ніж при послідовному методі, але менше, ніж при паралельному.

25 травня 2012

Джерело: www.stroysovet.ru

MAXCACHE: 0.47MB/0.00094 sec